2. 6. 2023

Křest nových publikací

Kromě pořádání výstav a akcí pro veřejnost patří k neodmyslitelným činnostem Muzeum Komenského v Přerově také vydávání odborných i popularizačních publikací.

V rámci Muzejní noci pokřtíme ve 20.00 hodin hned dvě novinky!

První z nich je "Co je to za písmenko?" - publikace podrobně přibližuje historii sbírky učebnic (založené již Františkem Slaměníkem, zakladatelem našeho muzea) a zároveň líčí vývoj učebnic pro výuku čtení v českých zemích; to vše je navíc doplněné o zajímavé informace z dějin pedagogiky. Cena: 190 Kč

Druhou publikací je pak "Jan Blahoslav, rodák z Přerova", která je připomínkou významné přerovské osobnosti a zároveň dalším počinem k 500. výročí narození. Nechybí také kapitola o vzniku slavného pomníku od architekta Františka Bílka na přerovském Horním náměstí nebo soupis díla J. Blahoslava. Cena: 50 Kč

Publikace jsou k zakoupení na pokladně přerovského zámku už nyní, ale na muzejní noci můžete získat (s trochou štěstí) i podpisy obou autorek!  

Mgr. Marta Konířová
Mgr. Helena Kovářová