Objevte jedinečné sbírky muzea v areálu renesančního zámku v Přerově!

Důležitá upozornění:
Kvůli rekonstrukci jedné z budov Muzea Komenského v Přerově (Horní náměstí 35) omezilo oddělení společenských věd služby pro veřejnost a badatele. Tento stav potrvá až do odvolání, patrně do dubna roku 2025. Bližší informace naleznete v příslušných sekcích tohoto webu.

Z historie přerovského zámku

Majitelem původně gotického hradu se na konci 15. století stal rod Pernštejnů. Na přelomu 16./17. století se Přerov dostal do držby Karla staršího ze Žerotína, za něhož vyvrcholila přestavba hradu na renesanční zámek. Větší stavební úpravy v interiérech i exteriérech zámku provedli až v první polovině 19. století Antonín hrabě Magnis a jeho syn Vilém. Již na konci 19. století přestal zámek sloužit k účelu bydlení. Po vzniku Československa převzalo zámek město Přerov, které se rozhodlo přizpůsobit interiéry zámku pro muzejní expozice a depozitáře.

Muzeum Komenského bylo do prostor zámku přestěhováno na počátku třicátých let 20. století, kterých dodnes využívá pro muzejní účely.