Konířová Marta, Mgr.

Funkce: kurátorka; správa sbírek: učebnice
Telefon: 581 250 535
Email: konirova@prerovmuzeum.cz

oddělení společenských věd Muzea Komenského v Přerově
pracoviště: Horní náměstí č. 31, Přerov

Vzdělání

Masarykova univerzita v Brně, filozofická fakulta, Informační studia a knihovnictví
Střední knihovnická škola v Brně

Specializace

literatura o pedagogice a školství, učebnice

Odborné zaměření

knihovnictví

Praxe

Městská knihovna v Praze
Okresní knihovna v Přerově

Členství v profesních a odborných orgánech

Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií České republiky

Granty a projekty

spolupráce:

Příroda a člověk v obrazech k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga, grant MŠMT LP 01033, 2001–2 (výstup: CD-ROM Svět očima Amerlinga)
grant Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT, 2001 (výstup: publikace Museum pictus)

Nabídka přednáškových okruhů

Cenzura žákovských knihoven v době Rakouska-Uherska
Falšování potravin za Rakouska-Uherska

Výstavy

autorské samostatné:

Šejdíři a šizuňkové: historie falšování potravin (2019)
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko (2011)
Zamezte přílišnému čtení! : z historie školních knihoven (2009)
Obrazy slov [konkrétní poezie] (2009)
Ema má mámu... aneb Slabikáře našich babiček (2008)
Přírodozpyt, to jest fysika a chemie (2008, 2009)
Z pohádky do pohádky : české pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové (2005, 2007)
První knížka : výstava k 105. výročí prvního vydání slabikáře s obrázky M. Alše (2003)

autorské ve spolupráci:

Schváleno!: razítka, pečetě, typáře, městské znaky (31. 10. 2017 – 25. 2. 2018, heraldická část výstavy)
Písmo na papíře otištěné a v kameni tesané (2013 – část „výroba knihy a knihařství“)
Staré časy datlovací (2013 – část „dějiny výuky psaní na stroji ve školách“)
Jak se učil přírodopis před 100 lety (2008)
České slabikáře a dětské časopisy (2007)
Cestička do školy : nejkrásnější české slabikáře (2004, 2006, 2007, 2008)
Německy snadno a rychle [k Evropskému roku jazyků] (2001)

Publikační činnost - výběr

 • KONÍŘOVÁ, Marta. Několik úryvků ze starší české literatury a jedna pověst nádavkem : falšování piva v minulosti a literatuře. KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje. Roč. 16, 2019, č. 2, s. 38‒39.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Soukromé i úřední potíže školních knihoven v 19. století. KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje. Roč. 16, 2019, č. 1, s. 5-8.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Falšování potravin má (bohužel) dlouhou historii. Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově. 2019, duben‒červen 2019, s. 5‒6.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Školní knihovny v 19. století: kontrola, podpora a znovu kontrola. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Roč. 63, 2018, č. 3‒4, s. 139‒145.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 1. část: Nejen o máchání nepoctivých pekařů. Výživa a potraviny. 2016, č. 6.; 2. část: Může za to chemie. Výživa a potraviny. 2017, č. 1.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Prvorepubliková krize knihy a propagace knih v rámci Týdne knihy. KROK. 2015, č. 1, s. 45–47.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Začernit, přelepit, přetisknout, odstranit – cenzura českých učebnic za Protektorátu. KROK. 2015, č. 2, s. 29–31. 
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Změna vhodných textů v nevhodné: Cenzura učebnic a žákovských knihoven českých obecných a měšťanských škol v době první světové války. In: BARTOŠOVÁ, Jana aj. Škola a Velká válka. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 144–151.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Škola rozsévá, knihovny zavlažují, úřady plejí (školní knihovny v 2. polovině 19. století a jejich dvojí revize). KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje. 2013, roč. 10, č. 3, s. 54–58.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Knihy přímo za škodlivé označeny býti musily: Cenzura českých školních knihoven v době Rakouska-Uherska (1867–1918). In Bibliotheca Antiqua 2012: sborník z 21. konference 7.–8. listopadu 2012. Olomouc: Vědecká knihovna, 2012, s. 239–244.
 • KONÍŘOVÁ, Marta: Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko: české knihy o Japonsku v době Joe Hlouchy (1881–1957). Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2011. 47 s. ISBN 978-80-87190-10-4 [k stejnojmenné výstavě]
 • KONÍŘOVÁ, Marta – JAKEŠOVÁ, Helena. Museum pictus čili Muzeum v obrazech. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2001. Nestr. Brož. [výstup grantu Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT, 2001]
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 1. část: Nejen o máchání nepoctivých pekařů. Výživa a potraviny. 2016, č. 6.; 2. část: Může za to chemie. Výživa a potraviny. 2017
 • příspěvky do sborníků z konferencí muzea, bibliografie, soupisy sbírkových předmětů (učebnic), propagační a informační články o sbírce a výstavách

Jiné

doprovodné akce k výstavám (přednášky, animační programy, happeningy, komentované prohlídky),
pracovní listy a interaktivní prvky k výstavám a expozicím
ediční a redakční činnost (sborníky z konferencí muzea 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009)
soupisy učebnic latinského a řeckého jazyka (2002), fyziky (2004), chemie (2005), přírodozpytu (2005), branné výchovy (2006), tělesné výchovy (2006), hudební výchovy (2007)
soupisy k nahlédnutí zde.