Odkazy

Zřizovatel

Olomoucký kraj www.kr-olomoucky.cz

Kulturní organizace zřizované Olomouckým krajem

Archeologické centrum Olomouc www.ac-olomouc.cz

Muzeum a galerie v Prostějově www.muzeumpv.cz

Vědecká knihovna v Olomouci www.vkol.cz

Vlastivědné muzeum Jesenicka www.muzeum.jesenik.net

Vlastivědné muzeum v Olomouci www.vmo.cz

Vlastivědné muzeum v Šumperku www.muzeum-sumperk.cz

Kultura a památková péče - užitečné kontakty

Asociace muzeí a galerií České republiky www.cz-museums.cz

Centrální evidence sbírek u Ministerstva kultury ČR ces.mkcr.cz

Národní památkový ústav www.npu.cz

Ministerstvo kultury České republiky www.mkcr.cz

Partneři a spolupracovníci

Kruh evropských kovářských měst www.ironcities.net

Město Lipník nad Bečvou www.mesto-lipnik.cz

Obec Týn nad Bečvou www.tynnb.cz

Statutární město Přerov www.prerov.eu

Expozice času Šternberk www.expozicecasu.cz

Aktuálně spolupracujeme

Komenský 2020 www.komensky2020.cz

100. výročí První světové války www.army.cz

Po stopách Žerotínů www.prerov.eu