Informace pro návštěvníky s handicapem

Vážení návštěvníci,
pokud zvažujete návštěvu našeho muzea, kontaktujte nás předem na tel. čísle +420 581 250 531 nebo
e-mailem na adresu pokladna@prerovmuzeum.cz – pokusíme se vašim potřebám vyjít maximálně vstříc.

Pro návštěvníky na vozíku a se sníženou schopností pohybu 

Vzhledem ke skutečnosti, že expozice Muzea Komenského v Přerově se nachází v památkově chráněném objektu přerovského zámku, jsou možnosti bezbariérového přístupu velmi omezené.

Zámek se nachází na vyvýšeném prostoru Horního náměstí, do budovy navíc vede poměrně příkře stoupající cesta přes dlážděný most. Téměř bez bariér je přístupné pouze zámecké nádvoří. V přízemí směrem přes nádvoří se však nachází bezbariérová toaleta, na kterou vás v případě potřeby ochotně nasměruje náš personál.

 Návštěva interiérů (muzejních expozic) je vzhledem k dispozicím budovy pro osoby na vozíku bez pomoci další osoby téměř nemožná, jelikož výtahem, rampou ani schodolezem bohužel nedisponujeme.

 

Pro návštěvníky se zrakovým handicapem 

Po předchozí domluvě pro vás bude k dispozici průvodce, který vám pomůže s orientací v prostorách zámku. Ochotně připravíme vhodné haptické pomůcky, kromě jiného u nás můžete využít haptický model budovy přerovského zámku a haptickou mapu centra města. K obojímu máme také doprovodný text v Braillově bodovém písmu. Při návštěvě muzea je povoleno pohybovat se v jeho prostorách s vodícími psy. Pro doprovázející osobu (s průkazem TZP/P) pak platí snížené vstupné.

 

Pro návštěvníky se sluchovým handicapem 

Ve všech expozicích se nachází tištěné průvodní texty ve třech jazycích (česky, anglicky a německy), které jsou k dispozici všem návštěvníkům. Zejména skupinám však doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí znakového jazyka, který zprostředkuje návštěvníkům výklad našich průvodců. Tlumočník má nárok na vstupné zdarma (zvláštní doprovod skupiny).

 

Pro návštěvníky s mentálním, duševním, psychosociálním či jiným handicapem 

Pro vyšší komfort vaší návštěvy doporučujeme domluvit prohlídku předem a formu prohlídky přizpůsobíme vašim potřebám.

 

V následujících odkazech najdete podrobné informace o vstupném a otevírací době Muzea Komenského v Přerově. V případě nejasností či otázek nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na vaši návštěvu.