Elektronické publikace

Na tomto místě můžete nalézt vybrané volně přístupné elektronické publikace vydané Muzeem Komenského v Přerově od roku 2010. Z technických důvodů jsou publikace bez obálek, všechny potřebné nakladatelské údaje naleznete v tiráži. Umisťovány sem budou zpravidla jen publikace starší pěti let, s ošetřenými autorskými právy a právy na ochranu osobních údajů. Postupně budou přibývat další. Naleznete zde také publikace přerovských muzejních pracovníků, vydané však jinými institucemi.

Archeologie Přerovska

Názvosloví etnografických sbírek II – Školství

Perly Muzea Komenského

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska

Stříbro chudých

Škola a Velká válka

Za císaře pána