Kontakt

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ, p.o.
Horní náměstí 7/7, Přerov I - Město
750 02 Přerov
info@prerovmuzeum.cz
IČO: 00097969
ID datové schránky: 5vkk6bc

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. je příspěvkovou organizací, která je zřízena Olomouckým krajem a je financována z jeho rozpočtu.