Kovářová Helena, Mgr.

Mgr. Helena Kovářová, roz. Jakešová
Funkce: kurátorka; správa sbírek: archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a komeniologie, novodobá komeniana, historická kartografie, kramářské písně, historické knižní fondy
Telefon: 581 250 535
Email: kovarova@prerovmuzeum.cz 

oddělení společenských věd Muzea Komenského v Přerově
pracoviště: Horní náměstí č. 31, Přerov

Vzdělání

1993 až 1999
historie – muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Mgr.

Specializace

regionální historie Drahotušska a Hranicka, církevní správa, historická kartografie, dějiny školství, komeniologie

Praxe

od roku 1999
historik – kurátor Muzea Komenského v Přerově

Kurátorka sbírek

novodobá knižní komeniana
historická kartografie 
kramářské písně 
historické knižní fondy 
archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a komeniologie

Nabídka přednáškových okruhů

Jan Amos Komenský, život a dílo
Jan Amos Komenský a Přerov
Komenský kartograf – Komenského mapa Moravy
Mapový obraz Moravy v 16.-18. století
Jan Blahoslav, život a dílo
Písemné prameny k dějinám školství - dokumentace všedního života školáků a učitelů ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově
Z babiččina šatníku – školní móda první poloviny 20. století na pohlednicích a fotografiích

Publikační činnost

 • KOVÁŘOVÁ, H. Přerovem po stopách Komenského: Průvodce po místech spojených s Janem Amosem Komenským a jeho tradicí. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2022. 32 s.
 • KOVÁŘOVÁ H. – POSPÍŠILOVÁ, Lenka – URBÁNEK, Vladimír – ZEMEK, Petr. Na jevišti světa: Jan Amos Komenský a jeho doba: Katalog stálé expozice. Uherský Brod, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2021. 183 s.
 • URBÁNEK, Vladimír – ŘEZNÍKOVÁ, Lenka – HAVELKA, Tomáš – KOVÁŘOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Kateřina. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha, Filozofický ústav AV ČR, 2021. 175 s.
 • KOVÁŘOVÁ, H. Inspektor, nebo ochránce? Působení Čeňka Kramoliše jako okresního školního inspektora v době první světové války na Hranicku. Historia scholastica, roč. 7, 2021, č. 2 s. 139–155.
 • KOVÁŘOVÁ, H. Mapa Moravy v konkurenčním boji holandských vydavatelů atlasů v letech 1573–1633. Z dějin geodézie a kartografie 20 / Rozpravy Národního technického muzea v Praze 229, 2021, s. 29–45.
 • KOVÁŘOVÁ, H. Mapy českých zemí v atlasech kolínské kartografické školy přelomu 16. a 17. století. Z dějin geodézie a kartografie 20 / Rozpravy Národního technického muzea v Praze 229, 2021, s. 53–66.
 • KOVÁŘOVÁ, H. Komenský ve sběratelství: katalog vybraných komenián ze sbírky Muzea Komenského v Přerově (filatelie, filokartie, filumenie, drobné tisky). Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2020. 136 s.
 • KOVÁŘOVÁ, H. Veduta Přerova z roku 1593. In Stolárová, Lenka, ed. – Vlnas, Vít, ed. Comenius: 1592-1670: doba mezi rozumem a šílenstvím: Jan Amos Komenský a jeho svět. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020, s. 108.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Travels by the Czech teacher and school director František Slaměník in the footsteps of Comenius in Poland and the Netherlands as evidence of commitment to the commenology: Cesty českého učitele a ředitele školy Františka Slaměníka po stopách Komenského v Polsku a Nizozemí jako důkaz oddanosti komeniologii. Siedlce Comeniological Research Bulletin / Siedleckie Zeszyty Komeniologiszne, Seria Pedagogika, Vol. 6, 2019, s. 385–405.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Reklamní tiskoviny pro školáky v letech 1918–1938 : Pohled do archivních fondů Muzea Komenského v Přerově. Historia scholastica, roč. 5, 2019, č. 2 s. 44–52 .
 • JEŘÁBKOVÁ, Blanka – KOVÁŘOVÁ, Helena. Comenius – Meisterhaft ins Bild gesetzt (Comenius-Bildnisse und ihre Wirkungsgeschichte. Studia Comeniana et Historica, roč. XLVII, 2018, č. 99–100, s. 121–180 .
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Učitel František Slaměník cestovatelem. Marginalia historica, roč. 9, 2018, č. 1, s. 75–88.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Komenský na pohlednicích s aktuálními historickými paralelami. In Komenský a první republika. Lubor Maloň (ed.). Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2018, s. 136–145.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Ornamenty a figury : Grafická výzdoba Fabriciových a Komenského map Moravy. Studia Comeniana et Historica, roč. XLVII, 2017, č. 97–98, s. 132–166.
  Potomci Jana Amose Komenského (výňatek z rodokmene). Sestavila Helena Kovářová. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2016. 1 list.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Obálky sešitů místo obrázků v učebnicích. Marginalia historica, roč. 7, 2016, č. 2, s. 157-180.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Milotice od první písemné zmínky do roku 1848. In Milotice nad Bečvou: Minulost a přítomnost obce. Jan Vrána (ed.). Milotice nad Bečvou, 2016, s. 14-30.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Vývoj školních sešitů od poloviny 19. století do jejich normalizace v roce 1932. In Kultura psaní v dějinách. Ladislav Nekvapil (ed.). Pardubice, Univerzita Pardubice, 2016, s. 301-321.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Vztahy rektora, obce, fary a patrona školy v Drahotuších od konce 19. století do první poloviny 19. století. Marginalia historica, roč. 6, 2015, č. 2, s. 29-39.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Model pomníku Jana Blahoslava pro město Přerov. In Budování státu : Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Milena Bartlová – Jindřich Vybíral a kol. Praha, VŠUP v Praze, 2015, s. 55.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Comenius as a Part of our Historical Memory – An Analysis with the city of Přerov as an Example. In Gewalt sei ferne den Dinge! : Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wouter Goris – Meinert A. Meyer – Vladimír Urbánek (eds.). Wiesbaden, Springer VS, [2015] 2016, s. 271 – 282.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena, MIKULÍK, Jan, SCHENK, Zdeněk. Objev reliktů bratrských budov v Přerově a historická paměť města. Bulletin Unie Comenius, 2013-2014, č. 37-38, s. 130-134.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Velká válka a vesnické školy na příkladu Drahotušska. In Škola a velká válka. Jarmila Klímová (ed.). Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 25-32.
 • VOŽENÍLEK, Vít, BRYCHTOVÁ, Alžběta, URBAN, Josef, NOVOTNÁ, Eva, KOVÁŘOVÁ, Helena, STACHOŇ, Zdeněk, GLONEK, Jiří. Kouzlo starých map : Ars magica antiquae tabulae gaographicae. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 107 s. [katalog výstavy]
 • KOVÁŘOVÁ, Helena, MALOŇ, Lubor. Po stopách Žerotínů. Přerov, Statutární město Přerova, 2013. 15 s. [průvodce k výstavě]
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Kostel sv. Havla v Podhoří : Příspěvek k dějinám církevní správy do poloviny 19. století a stavebně-historickému vývoji. Kdysi a nedávno 3 : Texty o dějinách Hranicka 2012. Hranice, Tichý typ, 2012, s. 21-31.
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Historie školy do roku 1945.; Medailonky ředitelů školy v letech 1897–1953. In Základní škola Drahotuše : Almanach k 100. výročí otevření školní budovy. Drahotuše, ZŠ a MŠ Drahotuše, 2012, s. 6-51, 72-87.
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Kaple v Milenově, Slavíči, Velké a Radíkově : Filiální kaple farnosti Drahotuše z 19. a 20. století. In Kdysi a nedávno 2 : Texty o dějinách Hranicka 2011. Hranice : Tichý typ, 2011, s. 44-54.
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Vhodný doplněk učiva : Prvorepublikové školní slavnosti a výlety na Drahotušsku. Vyjděte ze školních světnic [CD-ROM]. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2011. [sborník z konference konané 5.–6. 10. 2010]
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Církevní správa v Drahotuších. In Drahotuše : Historie a přítomnost. Hranice, Město Hranice, 2008, s. 189-210.
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Učitel Jóža Harna a Klokočí aneb Kroniky versus pamětníci. In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum Komenského, 2007, s. 145-156.
 • Klokočí : Dějiny a přítomnost obce. Klokočí : Obecní úřad Klokočí, 2007. 240 s. [editorka + autorka textů Dějiny obce od nejstarší písemné zmínky do roku 1848 (s. 12-46), Panský dvůr (s. 109-118), Škola (s. 130-145), Kulturní a architektonické památky (s. 164-168), Josef Jemenka (s. 175-177), Jóža Harna (s. 177-181), Čarovný klokoč (s. 190-192), Přílohy (s. 195-219)].
 • JAKEŠOVÁ, H., DRÁPELA, M. V., SEMOTANOVÁ, E., GRIMM, T.. Mapy Moravy ze 16. – 18. století : The 16th to 18th century maps of Moravia : Die Landkarten Mährens aus der Zeit von 16. bis 18. Jahrhundert. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2003. [CD-ROM]
  Ocenění:
  - Čestné uznání II. soutěže eLearningu 2004 v rámci 42. MFF TECHFILM 2004, Hradec Králové.
 • JAKEŠOVÁ, H.. Fond archiválií, písemností a dokumentace dějin školství a komeniologie Muzea Komenského v Přerově. In Významné pedagogické osobnosti – Jan E. Kosina, Jan Lepař, Josef Úlehla – a jejich podíl na utváření českého školství. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2003, s. 68-71.
 • KLÍMOVÁ, Jarmila, JAKEŠOVÁ, H.. Svět očima Amerlinga . Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2002. [CD-ROM]
  Ocenění:
  - Zvláštní cena Gloria musealis 2002 v kategorii B. Muzejní publikace roku
  - 1. místo v 1. ročníku soutěže výukových produktů „O křišťálovou tužku ministryně školství“ 2003, kategorie C: Já, občan Evropy v rámci 41. ročníku MFF TECHFILM 2003, Hradec Králové.
  - Laureát 41. ročníku MFF TECHFILM 2003, Hradec Králové.
 • JAKEŠOVÁ, H.. Hurá na prázdniny aneb konec školního roku v zrcadle dvou staletí : Průvodce k výstavě. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2002. 8 s.
 • JAKEŠOVÁ, H., KONÍŘOVÁ, M.. Museum pictum čili Muzeum v obrazech. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2001. Nestr.
  COMENIUS, Johann Amos. Janua Linguarum Reserata. K vydání připravili: DESORTOVÁ, M., JAKEŠOVÁ, H., PSOHLAVEC, S., ČAPKOVÁ, D., STEINER, M.. Praha : Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Beroun : Albertina icome, Přerov : Muzeum Komenského, 2001. [CD-ROM] Edice: Memoriae Mundi Series Bohemica. Digitization of Early Printed Book [č. 2].
 • JAKEŠOVÁ, H.. Osudy pozůstalosti J. Krumpholce. In Josef Krumpholc (1870-1950). Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2000, s. 44-46.
 • JAKEŠOVÁ, H.. Klokočí. [elektrifikace obce]. In Hanácký kalendář. Olomouc 1999, s. 71-73.

Publicistika (výběr)

 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Komenský a budovy škol : Několik příběhů z Olomouckého kraje. KROK, roč. 17, 2020, č. 1, s. 22–25.
 • Svědkové starých časů : 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, Olomoucký kraj, 2015, s. 64-65, 68-69, 72-73, 74-75, 78-79 [autorka 5 kapitol].
 • Perly Muzea Komenského. Přerov, Muzeum Komenského, 2012. s. 30–39 [autorka 5 kapitol].
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. K výchově, k pobavení a na dobročinnost : Prvorepublikové školní divadlo v Přerově. KROK, roč. 12, 2015, č. 4, s. 34-37.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Komenského Schola ludus na muzejním jevišti. In Bibliotheca antiqua 2012 : Sborník z 21. Konference 7.-8. listopadu 2012 Olomouc. Olomouc, Vědecká knihovna Olomouc, 2012, s. 139-144.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Tvůrci bratrského kancionálu pocházeli z Přerova a Drahotuš (Jan Blahoslav, Václav Solín a Matěj Sabin Drahotušský). KROK, roč. 11, 2014, č. 4, s. 25-28.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Vzpomínkové slavnosti na zakladatele Muzea Komenského v Přerově : K 94. výročí úmrtí Františka Slaměníka. KROK, roč. 10, 2013, č. 2, s. 70-72.
 • Články k výstavám a dění v muzeu (odborná a regionální periodika, denní tisk).

Cyklus Perly Muzea Komenského v Přerovském deníku – Nové Přerovsko

 • Muzeum získalo mimořádně vzácnou mapu Moravy. 18. 3. 2011, s. 12.
 • Studentské časopisy odrážejí ducha doby. 13. 5. 2011, s. 12.
 • Pražská bible je první tištěnou biblí v slovanském jazyce. 3. 6. 2011, s. 12.
 • Mědirytina ukazuje i šibenici. 15. 7. 2011, s. 6.
 • V dopisech vyniká Komenského sloh a znalost Bible. 12. 8. 2011, s. 8.
 • Kramářské písně byly “středověkým” bulvárem. 9. 9. 2011, s. 12.
 • Komenský prožil v Blatném Potoku čtyři roky. 11. 11. 2011, s. 12. (spoluautoři Jarmila Klímová a Luboš Vyňuchal)
 • Savý papír (piják) se používal jako reklamní plocha. 25. 11. 2011, s. 12.
 • Morava se na mapách objevuje již v roce 1569. 13. 1. 2012, s. 6.
 • Komenského školní divadlo slavilo úspěch. 30. 3. 2012, s. 12.
 • Ocenění žáků je důležité, věděli už před 150 lety. 29. 6. 2012, s. 12.
 • Komenský měl mnoho svých pokračovatelů. 19. 10. 2012, s. 16.
 • Pozapomenutý pomník býval chloubou Přerova. 16. 11. 2012, s. 13.
 • Ohlas bratrských kancionálů překročil hranice jednoty. 22. 2. 2013, s. 13.
 • Z Bible kralické čerpal Jan Amos Komenský i obrozenci. 29. 3. 2013, s. 9.
 • Plyšový medvídek aneb Zdánlivě obyčejná hračka. 19. 7. 2013, s. 7
 • Reliéfy ze života Jana Amose Komenského. 18. 10. 2013, s. 13.
 • Myslitel Jan Amos Komenský ve filatelii. 15. 11. 2013, s. 13.
 • Komenského potomci se do Přerova vraceli. 27. 12. 2013, s. 11.
 • Oslavy Komenského narození a Den učitelů. 21. 3. 2014, s. 13.
 • Z desítek charitativních válečných sbírek zůstaly dvě. 27. 6. 2014, s. 8.
 • František Slaměník založil v Přerově nejen muzeum. 10. 10. 2014, s. 12.
 • Je Komenského mapa Moravy z roku 1624? 14. 11. 2014, s. 13.
 • Ze sbírek Muzea Komenského: dětský kočárek „kukaň“. 16. 1. 2015, s. 12.
 • Školáci v námořnickém aneb Matróz ve škole. 13. 2. 2015, s. 13.
 • Přerovský kraj byl kvůli enklávám ve Slezsku na dvou mapových listech. 6. 3. 2015, s. 13.
 • Školní brašnička nebo obyčejná aktovka? 20. 3. 2015, s. 13.
 • Učitel národů Komenský se poprvé ženil v Přerově. 27. 3. 2015, s. 8.
 • Komenského mírové snahy. 4. 12. 2015, s. 8.
 • Komenského Orbis pictus (Svět v obrazech) přelomová učebnice „Učitele národů“ byla opatřena krásnými ilustracemi. 29. 4. 2016, s. 8.
 • Školní sešit – samozřejmost, nebo luxus jen pro bohaté? Přerovský deník – Nové Přerovsko, 20. 5. 2016, s. 9.
 • Platím dvěma Komenskými! Přerovský deník – Nové Přerovsko, 27. 10. 2016, s. 8.
 • Komenský, všude samý Komenský. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 31. 3. 2017, s. 13.
 • Děti, dnes kreslíme Dušičky. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 3. 11. 2017, s. 12.
 • Dobový podvrh Komenského mapy. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 27. 4. 2018, s. 21; 4. 5. 2018, s. 25; 11. 5. 2018, s. 25.
 • Z andílků se stali válečníci. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 22. 6. 2018, s. 25.
 • Přerov na starých mapách. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 4. 7. 2018, s. 19; 13. 7. 2018, s. 19.
 • Mapa Moravy z nejstaršího cestovního atlasu. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 5. 4. 2019, s. 22.
 • Písemnosti vypráví o síle učitelky Růženy Stokláskové. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 13. 9. 2019, s. 22.
 • A na budovu školy dáme Jana Amose Komenského! Přerovský deník – Nové Přerovsko, 27. 3. 2020, s. 21.
 • Naději Komenský nikdy neztrácel. 11. 9. 2020, s. 11.
 • Jan Amos Komenský jako učitel na starých pohlednicích. 14. 5. 2021, s. 14.
 • Přerov zásluhou Komenského na pohlednici vydané v Anglii. 28. 1. 2022, s. 19.
 • Přerovský pomník J. A. Komenského na pohlednici a rozvrhu hodin. 29. 4. 2022, s. 14.

Výstavy

 • Na jevišti světa: Jan Amos Komenský a jeho doba. Od 28. 3. 2022 dosud (spolupráce na stálé expozici Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě)
 • Kartograf Jan Amos Komenský, 25. 3. 2022 – 26. 6. 2022 (autorka)
 • Cesta světla očima děti: Výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ B. Kozánka inspirované Komenském dílem Cesta světla, 25. 3. 2022 – 29. 5. 2022 (kurátorka výstavy)
 • Komenský v kulturách vzpomínání (spolupráce na výstavě pořádané Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd ČR, 7. 9. – 21. 10. 2020)
 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní, 10. 5. – 16. 9. 2018 (autorská část o Fabriciově a Komenského mapě, část o Müllerově mapě převzata z výstavy Když mapa slaví narozeniny)
 • Komenský? Toho jsme už někde viděli! (24. 9. 2016 – 2. 4. 2017)
 • Blahoslav, Komenský a Přerov – stálá expozice (od prosince 2015 dosud)
 • František Slaměník, 3. – 5. 7. 2015 (autorka, spolupořadatelem Obec Radslavice)
 • Dětský svět a móda 20. století – oděvy a doplňky od batolete po pubertu, 5. 12. 2014 – 15. 3. 2015 (autorská koncepce, exponáty ze soukromé sbírky doplněné o předměty ze sbírky přerovského muzea),
 • Kouzlo starých map, 20. 2. – 27. 4. 2014 (spolupráce na výstavě pořádané katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a Vlastivědným muzeem v Olomouci)
 • Po stopách Žerotínů, vernisáž 10. 8. 2013 v Přerově, putovní výstava (spoluatorka)
 • Tři jedničky pro medvěda. 2. 6. – 20. 10. 2013 (autorská koncepce, kurátorka výstavy ze soukromé sbírky doplněné o sbírkové exponáty přerovského muzea)
 • Celý můj život byl putováním (obnovená pamětní síň J. A. Komenského) na ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14, vernisáž 29. 4. 2013, stálá expozice (autorka)
 • Písmo na papíře otištěné a v kameni tesané – k 490. výročí narození Jana Blahoslava a 90. výročí odhalení jeho pomníku od Františka Bílka v Přerově, 20. 2. – 30. 4. 2013 (autorka)
 • Schola ludus – Komenského školní divadlo, 28. 3. 2012 – 15. 4. 2012 (autorka)
 • Rybky dětskou rukou (Doorwerth 2003), 20. 6. – 30. 9. 2003 (aktivně přejatá výstava s mezinárodní výtvarnou soutěží)
 • Hurá na prázdniny aneb Konec školního roku v zrcadle dvou staletí, 28. 5. – 7. 7. 2002 (autorka)
 • Významné učitelské osobnosti Přerova: Josef Krumpholc, Antonín Telička a František Bayer, 1. 3. – 23. 4. 2000 (spoluautorka)
 • Spolupráce na výstavách k dějinám

Projekty a granty

 • Janua linguarum reserata. Digitalizace  vydání z roku 1633.  Projekt Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze a AiP Beroun (2000). Spolupráce na tvorbě elektronické verze textů.
 • Museum pictum čili Muzeum v obrazech – grant Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT. Řešitelka, 2001.
 • Příroda a člověk v obrazech k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga (vzdělávací CD-ROM). Grant MŠMT, LP 01033. Spoluřešitelka, 2001-2002.
 • Mapy Moravy Pavla Fabricia a Jana Amose Komenského a jejich vydání z 16.-18. století ve sbírce Muzea Komenského v Přerově (CD-ROM). Grant MŠMT, LP 03043. Řešitelka, 2003.
 • Práce v porotě 1. ročníku (2003) a 2. ročníku (2004) soutěže Komenský a my, kategorie B (pořadatel Unie Comenius)
 • Spolupráce na tvorbě systému DEMUS, oborový sbírkový modul HISTORIE (slučuje v sobě možnosti archivářského a muzejnického zpracování sbírek). Realizace CITeM Brno, 2004-2005.

Další výstupy

Významný přerovský rodák Jan Blahoslav (pořad Českého rozhlasu Olomouc v cyklu Toulky krajem, 10. 2. 2013), Viz zde

Jan Ámos Komenský by měl 430 let. Výraznou stopu zanechal také v Přerově. Český rozhlas Olomouc, pořad "Přímo z místa"; 27. 3. 2022, zde