Muzejní noc s Komenským

27. 5. 2022, 18.00–23.00 hodin

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Muzeum Komenského v Přerově bude od 16.00 do 18.00 hodin uzavřeno z důvodu přípravných prací.

Program:

18.00 – start, začátek prodeje vstupenek na divadelní představení
19.00 –  z oken přerovského zámku do nádvoří: vystoupení souboru Věžní hudba (ZUŠ B. Kozánka)
19.30 – druhé patro: vystoupení souboru Kouzelné flétny (ZUŠ B. Kozánka)
20.00 – nádvoří zámku: začátek divadelního představení Labyrint světa, Divadlo Víti  Marčíka (jednotné vstupné 100 Kč, nutno zakoupit zvlášť). V případě nepříznivého počasí proběhne ve Slavnostní síni města Přerova
22.00 – poslední možnost vstupu
23.00 – konec Muzejní noci

Průběžný program 

následující akce se budou opakovat v pravidelných intervalech po celou dobu trvání Muzejní noci s Komenským.

Ve všech přístupných prostorách:
Komenský a Přerov – interaktivní putování nejen pro rodiny s dětmi
Odhalte zásadní milníky Komenského života, které prožil v Přerově, a odhalte jeho tvář. Tvoření a poznání v jednom pro všechny Všudybudy a Všeználky!

PŘÍZEMÍ:
Předsálí Slavnostní síně města Přerova
– Obrazy Komenského od Václava Brožíka ze sbírek MKP

I. PATRO
- Výstava Kartograf J. A. Komenský – prohlídka výstavy s komentářem historičky a komenioložky Mgr. Heleny Kovářové
- Expozice třídy ze 17. století – Fotokoutek Ivety Juchelkové
- Empírový sál – Písařská dílna Korespondence Komenského

MEZIPATRO
-
Výstava Cesta světla očima dětí – volná prohlídka výstavy prací žáků a studentů přerovské ZUŠ. B. Kozánka

II. PATRO
- Expozice školních tříd z období I. republiky a z 50. let 20. století – zážitkové komentované prohlídky, Komenský ve víru dobové propagandy
- Výstava Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana – prohlídka výstavy s komentářem kurátora (archeologa). Interaktivní úkoly + výtvarná dílna 
- Malý sál pod věží – Tvoření s Komenským – výtvarná dílna: výroba okenních vitráží na motivy Komenského díla a hledání tváře Komenského (interaktivní puzzle)
& Cíl cesty Komenský a Přerov – úspěšné řešitele čeká drobná sladká odměna!

NOČNÍ VSTUP NA VĚŽ
Expozice Tajemství tónu zvonu a výhled na město.

 
Muzeum Komenského v Přerově si vyhrazuje právo na změny programu.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ:
V rámci akce "Muzejní noc s Komenským" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p. o., mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.