25. 3. – 29. 5. 2022

Cesta světla očima dětí.

Zveme vás na výstavu 

Cesta světla očima dětí
24. 3. – 29. 5. 2022

Výstava představí výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ B. Kozánka v Přerově. Pod vedením učitelů Světlany Lašákové, Anny Sypěnové a Radovana Pořízky vytvoří děti práce na motivy textu J. A. Komenského z knihy Via lucis (Cesta světla), která pojednává o 7 cestách světla, které představují 7 stupňů poznání a moudrosti (1. Vlastní zkušenost, 2. Řeč, 3. Shromažďování, 4. Písmo, 5. Knihtisk, 6. Mořeplavba, 7. Všeobecné osvícení). Vznikne tak unikátní kolekce děl, skrze kterou žáci a studenti přerovské ZUŠ představí své vidění osobnosti a díla J. A. Komenského.

Historický sál přerovského zámku
Vstupné 20/10 Kč