25. 3. – 26. 6. 2022

Kartograf Jan Amos Komenský

Srdečně vás zveme na výstavu

Kartograf Jan Amos Komenský
24. 3. – 26. 6. 2022

Výstava je jedním z příspěvků k oslavám 430. výroční narození J. A. Komenského. Návštěvníkům představí unikátní kolekci Komenského map Moravy ze sbírek našeho muzea, a to v kontextu doby, ve které Komenský svou mapu tvořil. Jedním z cílů je připomenout jednu z méně známých oblastí jeho zájmů - kartografii. Veřejnosti budou také představeny nejnovější poznatky z výzkumů.

Výstavu doplní řada interaktivních a edukačních stanovišť, pro školní skupiny bude k dispozici lektorovaný program.

Kaple přerovského zámku
Vstupné 40/20 Kč.