23. 2. – 28. 7. 2024

Kdo je Noe? Starý zákon na školních obrazech

Zveme vás na výstavu s názvem

"Kdo je Noe? Starý zákon na školních obrazech", která představí další výběr výukových tabulí ze sbírky Muzea Komenského v Přerově.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 22. února 2024 od 17.00 hodin v prostorách přerovského zámku. Vstup je zdarma.

Biblické příběhy Starého a Nového zákona patří k základům západoevropské kultury a civilizace, jejich znalost je součástí všeobecného, nejen náboženského vzdělání. Staly se inspirací pro výtvarníky, hudebníky, spisovatele i filmaře. Biblická úsloví, přirovnání a rčení se používají v běžné mluvě. Téma je ukázáno prostřednictvím nástěnných obrazů, původně určených pro školní výuku náboženství, které pocházejí z jedinečné sbírky přerovského muzea. Ke starozákonním příběhům o stvoření světa a osudech Noema, Josefa, proroka Mojžíše, králů Davida a Šalomouna a dalších známých postav jsou připraveny obrazy i texty, vše doplňuje současná dětská literatura s biblickými náměty a poutavými ilustracemi. Na vernisáži bude pokřtěn obrazový katalog Biblické příběhy, který přináší ukázky více než osmi desítek školních obrazů ke Starému i Novému zákonu. 

Školní skupiny mohou  navíc využít edukační program.

Část výstavy tvoří přehledně uspořádané informace o vývoji školních obrazů k náboženství jako učební pomůcky. Sbírka Muzea Komenského v Přerově je ojedinělá jejich množstvím. Cílenou akvizicí se nám podařilo získat přes 800 kusů výukových obrazů k bibli, liturgii a dějinám církve, českého i zahraničního původu, z období od poloviny 19. století do třicátých let 20. století. Jejich vzhled přecházel z malých, ručně kolorovaných tabulek k větším formátům, na přelomu 19. a 20. století byly již běžné velké nástěnné obrazy v kvalitním tisku. Z nich si můžete prohlédnout zajímavé, původem skotské obrazy vydávané firmou Thomas Nelson & Sons, německé Nové biblické obrazy malíře Carla Schmauka a emocionální kresby rozsáhlého souboru od malířky Mate Mink-Born. V českém prostředí patřila k rozšířeným a oblíbeným série Nástěnné obrazy pro katechismus a biblickou dějepravu rakouského malíře Philippa Schumachera. Jediné původem české školní obrazy k vyučování náboženství vytvořil František Bohumil Doubek, jehož soubor 24 tabulí vycházel od roku 1934 v pražském nakladatelství Kropáč & Kucharský.

Výstavu můžete navštívit od 23. 2. do 28. 7. 2024 v Kapli přerovského zámku.
Vstupné 60/30 Kč - součástí vstupného je také výstava "Katolická liturgie v obrazech" v Historickém sále.

Kurátorka výstavy: Mgr. Jarmila Klímová