23. 3. – 28. 7. 2024

Katolická liturgie v obrazech

 Zveme vás na výstavu s názvem

"Katolická liturgie v obrazech", která představí další výběr výukových tabulí ze sbírky Muzea Komenského v Přerově.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 22. února 2024 od 17.00 hodin v prostorách přerovského zámku. Vstup zdarma.

S výstavou k biblickým příběhům Kdo je Noe? souvisí další téma, prezentované opět na školních obrazech z rozsáhlé sbírky přerovského muzea. Pro žáky všech typů škol vznikly na přelomu 19. a 20. století nástěnné obrazy pro katolickou liturgiku, která byla součástí výuky náboženství ve školách všech stupňů a rovněž běžnou životní realitou našich předků. Máme příležitost ukázat jedinečnou vyučovací pomůcku k církevním obřadům, praktikovaným také v současnosti: křtu, biřmování, zpovědi, svatbě, mši i poslednímu pomazání. Část děl ukazuje prostředí kostela a liturgické předměty.

V českých školách se do třicátých let 20. století používaly pro výuku náboženství původem německé a rakouské obrazové soubory. Vystavujeme ve výběru dva z nich, vydané s nevelkým časovým odstupem, u nichž můžeme srovnávat obsahové i umělecké zpracování. Starší z nich, rakouské Liturgické nástěnné obrazy autorů Heinricha Swobody a Josepha Reicha z roku 1893 byly pro české školy schváleny církevními institucemi (1893) i ministerstvem vyučování (1894) a po roce 1902 doplněny z dvanáct původních tabulí na celkový počet 25.

Dílo malíře Philippa Schumachera nazvané v české verzi Nástěnné obrazy pro katechismus a biblickou dějepravu bylo vydáno v letech 1909 a 1913 v celkovém počtu 60 číslovaných obrazů. Liturgii a katechismu je věnováno jen deset z nich v závěru série. Schumacherovo dílo bylo však více rozšířené a populárnější díky tomu, že dalších 50 tabulí podávalo velmi kvalitně témata Starého a Nového zákona. Ve školách se soubor používal i po roce 1918 a pro české a německé školy na území Československé republiky byl schválen ještě v roce 1928.

Vystavené školní obrazy jsou doplněny ukázkami historických a současných předmětů ke křtu, biřmování a každodennímu životu věřících ze sbírky přerovského muzea a od soukromých osob.

Výstavu můžete navštívit od 23. 2. do 28. 7. 2024 v Historickém sále.

Vstupné 60/30 Kč – součástí vstupného je rovněž výstava Kdo je Noe? Starý zákon na školních obrazech v Kapli přerovského zámku.

Kurátorka výstavy: Mgr. Jarmila Klímová