Klímová Jarmila, Mgr.

Funkce: kurátorka; správa sbírek: časopisy, školní obrazy, školní mapy, mapy (19. a 20. století)
Telefon: 581 250 548
Email: klimova@prerovmuzeum.cz 

Oddělení společenských věd
pracoviště: Přerov, Horní náměstí č. 31

Vzdělání

1978-1983     
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, český jazyk – pedagogika

Specializace

vývoj školních obrazů jako učební pomůcky a jejich autoři

Odborné zaměření

historie školství a pedagogiky; historie školství v regionu

Praxe

1993-dosud Muzeum Komenského v Přerově

Kurátorka sbírek

Časopisy (pedagogické a dětské)
Mapy 19. a 20. století
Školní mapy
Školní obrazy

Probíhající výzkumné úkoly

Dějiny přerovského školství
Autoři školních výukových obrazů

Granty

2001-2002
grant MŠMT LP 01033 Příroda a člověk v Obrazech k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga (spoluřešitelka Helena Jakešová-Kovářová), výstup: CD-ROM Svět očima Amerlinga, který získal zvláštní cenu Národní soutěže muzeí Gloria musealis za rok 2002 a na 41. mezinárodním festivalu filmů o vědě, technice a umění titul Laureát  MFF TECHFILM 2003 a zároveň hlavní cenu v soutěži výukových produktů O křišťálovou tužku ministryně školství.

Publikační činnost 

 • Školství. Edice Názvosloví etnografických sbírek, sv. 2. Praha, Asociace muzeí a galerií; Rožnov p. R., Národní muzeum v přírodě; Přerov, MKP 2020. 55 s. ISBN 978-80-87190-59-3. Dostupné z: https://prerovmuzeum.cz/pro-odborniky/elektronicke-publikace
  Zdeněk Burian. Školní výukové obrazy (průvodce k výstavě). Přerov, MKP 2020. [6] s.
  Brunnerův portrét Komenského. In: Komenský a první republika. Přerov, MKP 2018, s. 107–113.
 • Houby. Školní obrazy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově (výběrový katalog k výstavě). Přerov, MKP 2017. 16 s. ISBN 978-80-87190-39-5
 • Slovensko na výukových obrazech v letech 1918–1939. In: Historicko-pedagogické fórum (Internetový časopis pre dejiny pedagogiky a školské múzejníctvo), roč. 5, 2016, č. 2, s. 21–46. Dostupné z: http://www.msap.sk/images/stories/casopis/hpf_2-2016.pdf
 • Klímová, J.-Lukeš, K.-Sehnálek, P.: Za císaře pána. Přerov, MKP 2014, s. 40–55. (katalog k výstavě, autorka kapitoly)
 • Přerovské školství v letech 1914–1918. In: Škola a Velká válka. Přerov, MKP 2014, s. 9–24.
 • Školní obrazy k technologii jako dokument doby. In: K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku 1. Od konce 18. století do roku 1918. Brno, Technické muzeum v Brně, 2013, s. 129–134.
 • Zdravověda do škol! Příspěvek k historii školního tělovědného a zdravovědného vzdělání. In: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat 2. Brno, Technické muzeum v Brně, 2013, s. 19–26.
 • Starověké Řecko a Řím na gymnáziích v době Rakousko-Uherska a první republiky. In: 13. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku. Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2013, s. 86–92.
 • Dějiny přerovského školství. Přerov, MKP 2012. 209 s. (editorka a autorka 23 kapitol)
 • Perly Muzea Komenského. Přerov, MKP 2012. 57 s. (autorka 3 kapitol)
 • Historie domu Horní náměstí č. 35. Pro potřeby MKP, panel, 2011.        
 • Historie maturitní zkoušky v našich zemích od konce 80. let minulého století. Vytištěno pro workshop Maturita ano či ne? na konferenci Ostravské univerzity Pedagogická evaluace 2010.
 • Vzestup a pád českého dějepisného školního obrazu. In: Dějiny ve škole, škola v dějinách. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 2010, s. 61-77.
 • Oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově. In: Přerovské muzejnictví. Přerov, MKP 2009, s. 134-164.
 • Hurá za Ferdou Mravencem! Tisk k výstavě. Přerov, MKP 2009. [4 s.]
 • Olga Nimmerfrohová. In: Sága rodu Štégerů. Tovačov 2008, s. 81-86.
 • Nakladatelská a redakční činnost Antonína Zhoře. In: Nám i budoucím. Přerov, MKP 2007, s. 91-104.
 • Školní obrazy F. X. Procházky. Text zapracován do sborníku František X. Procházka. Malíř Polabí a zvířat. Brandýs n. L. 2007, s. 9-11, 69-70.
 • F. X. Procházka – malíř zvířat. Průvodce k výstavě. Přerov, MKP 2007. [4 s.]
 • Obrazy Zdeňka Buriana ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově. In: Zdeněk Burian 2005. Město Štramberk 2005, s. 50-55.
 • Antonín Pospíšil dětem. Přerov, MKP 2005. [16 s.] (spoluautorka)
 • Spolupráce Josef Kožíška s Richardem Laudou při tvorbě učebnic. In: Učitelé, autoři učebnic a dětské literatury. Přerov, MKP 2005, s. 59-66.
 • Originály školních obrazů ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov. Opava, Přerov 2005, s. 83-110.
 • Pedagogická a odborná činnost Jaroslavy Němečkové. In: J. Cach, J. B. Čapek , B. Uher a další představitelé české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Přerov, MKP 2004, s. 152-167.
 • František Sahánek. In: Sborník Státního okresního archivu v Přerově. Přerov 2004, s. 150-153.
 • Školní pomůcka 19. století. Obrazy k názornému vyučování od K. S. Amerlinga a F. Liebische. In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha, ÚČL AV ČR 2004, s. 225-230.
 • Jan Kranich. In: Významné pedagogické osobnosti .... Přerov, MKP 2003, s. 55-62.
 • Jakešová, H. – Klímová, J.: Netradiční projekty pro veřejnost oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově. In: Děti, mládež a muzea III. Brno, MZM 2003, s. 108-111.
 • Hudeček, J. – Hanák, F. – Klímová, J.: Ptáci (Aves) v díle K. S. Amerlinga. Zprávy MOS, 61, 2003, s. 11-28.
 • Richard Lauda, malíř a ilustrátor. Průvodce k výstavě. Přerov, MKP 2003. [8 s.]
 • Klímová, J. – Jakešová, H.: Svět očima Amerlinga (CD-ROM). Přerov, MKP 2002. Dostupné z https://prerovmuzeum.cz/pro-odborniky/elektronicke-publikace
 • Muzeum Komenského v Přerově. In: Romové a sociální pedagogika. Ústí nad Labem, Hnutí R 2001, s. 7-8.
 • Historie českého didaktického obrazu. Průvodce k výstavě. Přerov, MKP 2001. [8 s.]
 • Jak to viděl Amerling. Průvodce k výstavě. Přerov, MKP 2001. [8 s.]
 • Reforma středního školství v roce 1908. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání. Semily 2000, s. 72-79.
 • Redakční činnost Josefa Krumpholce ve Vlastivědném sborníku střední a severní Moravy. In: Josef Krumpholc. Přerov, MKP 2000, s. 26-29.
 • Jan Mrazík – život a nástin díla. In: Jan Mrazík. Učitel, překladatel a organizátor. Přerov, MKP 1999, s. 6-11.
 • Redaktorská činnost Jana Mrazíka. In: Jan Mrazík. Učitel, překladatel a organizátor. Přerov, MKP 1999, s. 32-36.
 • Emanuel Strnad – přední znalec českého didaktického obrazu. In: Emanuel Strnad, CSc. Život  a dílo učitele a vědeckého pracovníka. Přerov, MKP 1998, s. 19-24.

Publicistika 

 • Akademická malířka Milada Marešová, nejen ilustrátorka pro děti. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 31. 12. 2021, s. 19.
 • Doprava na řece, jak ji už neznáme. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 25. 6. 2021, s. 14.
 • Romové o Romech, pro všechny. KROK, roč. 18, 2021, č. 3, s. 70–71.
 • První školní obrazy o Romech v kontextu nástěnných obrazů jako učební pomůcky. Bulletin Muzea romské kultury, roč. 29, 2020, s. 109–111.
 • Historie pedagogického časopisu Komenský. KROK, roč. 17, 2020, č. 3, s. 54–57.
 • Přerovské lovce mamutů proslavil Zdeněk Burian. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 28. 2. 2020, s. 22.
 • Zdeněk Burian pro školy. KROK, roč. 17, 2020, č. 1, s. 68–70; č. 2, s. 71–72.
 • Morava na prvorepublikových školních výukových obrazech. KROK, roč. 17, 2020, č. 1, s. 17-19.
 • Rodinná škola v Přerově vedla dívky k samostatnosti. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 25. 10. 2019, s. 22.
 • Masarykův příjezd do Československa. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 29. 6. 2018, s. 25.
 • Kam za houbami? Do muzea. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 26. 5. 2017, s. 12; 2. 6. 2017, s. 12.
 • Otto Ušák malířem hub. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 8. 9. 2017, s. 12; 15. 9. 2017, s. 12.
 • Houby, kam se podíváš! KROK, roč. 14, 2017, č. 2, s. 41–42.
 • Bohumír Štéger – talent a píle ve službách literární tvorby a historického bádání. In: KROK, roč. 13, 2016, č. 4, s. 13–15.
 • Nový stát potřebuje novou mapu. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, č. 51, 23. 12. 2016, s. 12.
 • Projekt Příroda v obrazech. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 15. 1. 2016, s. 12.
 • Ani žáci nebyli ušetřeni! In: KROK, roč. 12, 2015, č. 2, s. 35-39.
 • Škola a Velká válka (recenze). In: Střední Morava, roč. 21, 2015, č. 39, s. 147-150.
 • První české obrazy ke školní výuce. In: Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc 2015, s. 82–83.
 • Dětské časopisy provázejí všechny generace mládeže. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 30. 10. 2015, s. 8; 6. 11. 2015, s. 8; 13. 11. 2015, s. 8.
 • Jan Jirka – život s lehkou atletikou. In: Krok, roč. 11, 2014, č. 4, s. 63–65.
 • Historie přerovských škol v ojedinělé publikaci. In: Krok, roč. 11, 2014, č. 1, s. 57–58.
 • Velké strasti učitelů a žáků v době první světové války. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 3. 10. 2014, s. 12.
 • Změny ve školách během první světové války. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 19. 9. 2014, s. 13.
 • Loajalitu k císaři Františku Josefovi projevovaly i děti. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 13. 6. 2014, s. 12.
 • Starosta Richard Kleiber: zajatec v Rusku i ředitel školy. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 4. 4. 2014, s. 12.
 • Do klášterních škol na Šířavě chodili i jinověrci. In: Přerovský a hranicky deník – Nové Přerovsko, 21. 2. 2014, s. 13.
 • Výstava Labyrint přerovských škol a výstava Koh-i-noor Hardtmuth – víc než jen tužka. In: Krok, roč. 10, 2013, č. 4, s. 70-71.
 • Kramářské písně – oblíbený žánr prostého lidu. In: Krok, roč. 10, 2013, č. 3, s. 49–51.
 • Znovuobjevená soška Boženy Němcové je k vidění v muzeu. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 29. 11. 2013, s. 13.
 • Díky Stanislavu Lolkovi poznal svět lišku Bystroušku. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 8. 11. 2013, s. 13.
 • Zdeňka Motáňová a její pomůcky pro školní vyučování. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 25. 10. 2013, s. 13.
 • Historické obrazy Josefa Kočího. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 9. 8. 2013, s. 8.
 • Léto na školních obrázcích. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 26. 7. 2013, s. 13.
 • Věrozvěstové na školních obrazech,. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 4. 7. 2013, , s. 7; rovněž pod názvem Podobu Cyrila a Metoděje vštípil dětem plakát. In: Olomoucký deník, 2. 7. 2013, s. 5.
 • Pomůcka i umělecké dílo. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 31. 5. 2013, s. 13; rovněž pod názvem Výuková pomůcka i umělecké dílo. In: Olomoucký deník, 28. 5. 2013, s. 7. (Oldřich Cihelka)
 • Přerovské pedagogium mělo svůj penzionát. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 26. 4. 2013, s. 13.
 • Americká pomůcka pro domácí vzdělávání. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 7. 12. 2012, s. 14; rovněž pod názvem Skládací stůl z USA učil děti kreslit. In: Olomoucký deník, 4. 12. 2012, s. 5.
 • Antonín Pospíšil – zakladatel dětských ilustrací o přírodě. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 9. 11. 2012, s. 13; rovněž pod názvem Železnice na obrazech Antonína Pospíšila. In: Olomoucký deník, 6. 11. 2012, s. 7.
 • Zoologické obrazy a jejich autor Josip Marija Gorup. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 26. 10. 2012, s. 16; rovněž pod názvem Zoologické obrazy maloval Slovinec. In: Olomoucký deník, 23. 10. 2012, s. 7.
 • Obrazy krojů pomáhaly dětem při zeměpisu. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 15. 6. 2012, s. 12; Olomoucký deník, 12. 6. 2012, s. 5. (Antonín Zhoř)
 • Nástěnné obrazy pomáhají ve školách už 150 let. In: Přerovský deník – Nové Přerovsko, 18. 5. 2012; rovněž pod názvem Malíř učil svými obrazy děti, jak se obchoduje a sklízí řepa. In: Olomoucký deník, 15. 5. 2012, s. 5.
 • Stíhej ctnosti a vyhýbej se nepravostem! Přerovský deník – Nové Přerovsko, 10. 2. 2012, s. 12. (Komenského desatero)
 • Amerlingovy obrazy byly učební pomůckou. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 20. 1. 2012, s. 8; rovněž pod názvem Práci tokárníka poznali žáci z obrazu, Olomoucký den, 17. 1. 2012.
 • Mateřídouška těší děti už šedesát sedm let. Přerovský deník, 28. 12. 2011; rovněž pod názvem  Mateřídouška jako časopis našeho dětství, Přerovský deník – Nové Přerovsko, 6. 1. 2012, s. 6.
 • Komenský prožil v Blatném Potoku čtyři roky. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 11. 11. 2011, s. 12 (spoluautorka).
 • Živou abecedu otextoval Hrubín. Přerovský deník , 28. 6. 2011; rovněž pod názvem Živou abecedu vytvářeli slavní výtvarníci. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 1. 7. 2011, s. 12.
 • Burianovy obrazy zachycují pestrost lidských ras. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 29. 4. 2011, s. 12.
 • Josef Kočí – malíř historie a všedního života. Přerovské listy, 2010, č. 5, s. 14.
 • Hurá za Ferdou Mravencem! Přerovské listy, 2009, č. 6, s. 9.
 • V Přerově otevřeli novou výstavu malířů zvířat. Přerovský deník – Nové Přerovsko, 1. 8. 2008, s. 8.
 • Svět očima Amerlinga (CD-ROM). Věstník AMG, 2003, č. 1-2, s. 23.
 • Prezentace CD-ROMu v Muzeu Komenského. Nové Přerovsko, 31. 1. 2003, s. 7.
 • Úspěch Muzea Komenského. Nové Přerovsko, 23. 5. 2003, s. 7.
 • Názorná pomůcka má napomáhat výchově dítěte k umění. Nové Přerovsko, 10. 8. 2001, Palackého 22 Revue, s. 2.
 • Historie německého a českého obrazu; Jak to viděl Amerling. Přerovské Echo, 2001, č. 7/8, s. 13.
 • Konference o Janu Mrazíkovi. Pedagogika, roč. 49, 1999, č. 1, s. 79-80.
 • Konference o Janu Mrazíkovi. Komenský, roč. 123, 1998/1999, č. 5/6, s. 108.
 • Výstava o díle pedagoga F. Bakuleho. Nové Přerovsko, roč. 7, 1998, č. 24.
 • Esperanto z historického pohledu. Učitelské listy, roč. 5, 1997/1998, č. 6, s. 20.
 • Od Komenského k Zamenhofovi. Komenský, roč. 122, 1997/1998, č. 7/8, s. 148.
 • Komenský a esperanto. Moderní vyučování, roč. 4, 1998, č. 2, s. 2.
 • Učitelé v době války. Pedagogika, roč. 45, 1995, s. 286-287.

Výstavní činnost 

 • Čtvero ročních období – Zima (na školních obrazech), MKP, 1. 12. 2021– 27. 2. 2022
 • Dopravní prostředky na prvorepublikových školních obrazech, MKP, 15. 7. – 28. 11. 2021
 • Zdeněk Burian: Školní výukové obrazy. MKP, 11. 5.  – 20. 12. 2020
 • Příroda v obrazech. Soubor školních obrazů Gustava Daňka. MKP, 12. 4.  – 27. 10. 2019
 • Houby, kam se podíváš!, MKP, 5. 5. – 1. 10. 2017
 • Učení nemá být mučení. Výstava k založení časopisu Komenský, 14. 1. – 19. 3. 2017. Putovní výstava  PdF Masarykovy univerzity Brno, autorka rozšiřující části.
 • Za císaře pána a jeho rodinu, MKP, 7. 5. – 27. 10. 2014 (autorka části o přerovském školství v letech 1914–1918) 
 • Labyrint přerovských škol, MKP, 25. 10. 2013 – 16. 3. 2014 (spoluautorka)
 • Koh-i-noor – víc než jen tužka, 25. 10. 2013 – 16. 3. 2014, (spoluautorství s Ing. Martinem Zmeškalem a firmou Koh-i-noor Hardtmuth Trade, a. s., Pelhřimov)
 • Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše (o Jaroslavu Žákovi). MKP, 1. 4. – 3. 7. 2010. Putovní výstava Pedagogického muzea J. A. Komenského v Přerově, autorka rozšiřující části.
 • Josef Kočí – malíř historie a všedního života. MKP, 15. 5. – 29. 8. 2010
 • Hurá za Ferdou Mravencem! MKP, 30. 5. – 30. 8. 2009 (zapůjčeno 2012 do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a Oblastního muzea Praha-východ, Brandýs nad Labem a 2013 do Muzea Karlovy Vary)
 • Ferda Mravenec a jeho kamarádi (výstava výtvarné soutěže). MKP, 9. 6. – 12. 9. 2009
 • Ondřej Sekora. Výstaviště Flora Olomouc, 19.-21. 11. 2009 (spoluautorka)
 • Lolek a Gorup – malíři zvířat. MKP, 17. 7. – 21. 9. 2008
 • Jak se učil přírodopis před 100 lety. Katedra biologie PgF UP Olomouc, 3. 3. – 14. 7. 2008 (spoluautorka)
 • František X. Procházka – malíř zvířat. MKP, 27. 9. – 25. 11. 2007
 • České slabikáře a dětské časopisy. Městská knihovna Rosice, 1.-28. 2. 2007 (spoluautorka)
 • Obrazový a knižní svět Antonína Zhoře. MKP, 19. 5. – 18. 6. 2006
 • Antonín Pospíšil – Z přírody. MKP-Ornis, 5. 8. – 27. 11. 2005
 • Antonín Pospíšil dětem. MKP, 10. 9. – 27. 11. 2005
 • Obrázky dětství – originály školních obrazů ze sbírek Muzea Komenského v Přerově, Vlastivědné muzeum Jesenicka, 15. 2. – 19. 3. 2005
 • Obrázky dětství, Městské muzeum a galerie v Hranicích, 9. 9. – 3. 10. 2004 (originály školních obrazů)
 • Školní třídy – z doby Rakousko-Uherska, 1. republiky a 50. let 20. století, ZŠ Bystré u Poličky, 20. 5. – 31. 5. 2004 (spoluautorka)
 • Richard Lauda – malíř a ilustrátor. MKP, 13. 9. – 30. 11. 2003
 • Školní třídy – z doby Rakousko-Uherska, 1. republiky a 50. let 20. století, ZŠ Kelč, 29. 5. – 3. 6. 2002 (spoluautorka)
 • Historie českého didaktického obrazu. MKP, 26. 7. – 23. 9. 2001 (originály školních obrazů)
 • Jak to viděl Amerling. MKP, 2. 8. – 30. 9. 2001 (spoluautorka)
 • Jak se učilo za první republiky, VM Olomouc, 18. 5. – 29. 7. 2001 (spoluautorka)
 • Historie českého školního obrazu. Národní muzeum Praha – Lobkovický palác, 17. 5. – 27. 8. 2000 (originály školních obrazů a  Amerlingovy obrazy)
 • Každoroční výstava Z přírůstků Muzea Komenského v Přerově (kurátorka a koordinátorka výstav v letech 1995–2004).

Aktualizováno 30. 3. 2022