21. 6. – 20. 10. 2024

Detektory v archeologii na Přerovsku

Výstava představí ukázky unikátních kovových předmětů zachráněných v rámci projektu Preventivní archeologie a zásluhou dlouholeté činnosti archeologů a jejich spolupracovníků.

Právě tyto předměty se postupně stávají součástí především Nové archeologické sbírky Muzea Komenského v Přerově a tím rozšiřují tento unikátní nálezový fond. V souvislosti se vzrůstajícím počtem prováděných záchranných archeologických výzkumů a preventivních detektorových prospekcí na ohrožených archeologických lokalitách v přerovském regionu počet nově nalezených artefaktů rychle roste a v ucelené podobě ještě nebyly prezentovány. Většinu artefaktů mohou návštěvníci zhlédnout vůbec poprvé.

Prezentovány budou jak unikátní solitérní nálezy, tak soubory z jednotlivých archeologických lokalit v regionu.

Výstavu můžete navštívit v II. patře přerovského zámku až do 20. října 2024.
Vstupné: 60/30 Kč.

Kurátor výstavy: Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.