Mgr. Marta Konířová

Kurátorka podsbírky Učebnice a členka pracoviště dějin školství se dlouhodobě věnuje základnímu výzkumnému tématu Dějiny učebnic a školních knihoven v českých zemích, které vyplývá ze zaměření podsbírky a pracoviště. V jeho rámci zpracovává jak užší témata (např. cenzura školních knihoven), tak témata související (dějiny školství, regionální školství) či potřebná pro zasazení základního tématu do dobových a společenských souvislostí (např. krize knihy za 1. republiky).

Dále provádí výzkum sbírkových předmětů pro účely sbírkové evidence a prezentace a výzkum témat vyplývajících z výstavní činnosti muzea.

Ukončené výzkumné projekty (výběr)

Katalogy sbírkových předmětů

V letech 2002 až 2007 byly zpracovávány a tiskem publikovány tematicky specializované katalogy některých souborů učebnic, které jsou součástí podsbírky Učebnice. Výstupy:

  • soupis učebnic latinského a řeckého jazyka (2002) – ve spolupráci s Mgr. Helenou Kovářovou
  • soupis učebnic fyziky (2004)
  • soupis učebnic chemie (2005)
  • soupis učebnic přírodozpytu (2005) – součást výzkumu v rámci přípravy výstavy Přírodozpyt, to jest fysika a chemie (2008)
  • soupis učebnic branné výchovy (2006)
  • soupis učebnic tělesné výchovy (2006)
  • soupis učebnic hudební výchovy (2007)

soupis publikací Jana Lepaře ve fondech oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově. In: Významné pedagogické osobnosti – Jan E. Kosina, Jan Lepař, Josef Úlehla – a jejich podíl na utváření českého školství: materiály z odborné konference, konané 6. listopadu 2002 v Přerově. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2003, s. 34–45.

Soupisy k nahlédnutí zde.

Přerovští učitelé jako autoři učebnic

V roce 2012 byl dokončen kolektivní výzkum Dějiny přerovského školství, pro který byla zpracována kapitola Učebnice přerovských učitelů ve sbírce Muzea Komenského.

Falšování potravin v českých zemích

Výzkum byl zahájen v roce 2016 v souvislosti s plánovanou výstavou. Ta byla instalována v přerovském zámku v roce 2019 a byla doplněna souvisejícím programem pro školy, který zpracovala muzejní pedagožka Mgr. Jana Trtíková. Při zpracovávání tohoto tématu byl také akcentován jeho odraz ve školství (osnovy a obsah výuky různých typů škol, učebnice přírodozpytu apod.).

Výstupy:

Probíhající a průběžné výzkumy (výběr)

Školní knihovny v 19. a na počátku 20. století a jejich cenzura

Výzkum je zaměřen nejen na dějiny vzniku a fungování žákovských knihoven v 19. století a na počátku století dvacátého, ale podrobněji také na tzv. revizi (cenzuru) těchto knihoven v době Rakouska-Uherska, kterou nařídilo ministerstvo kultu a vyučování celkem 3x, a to výnosy z let 1875, 1885 a 1915. Téma je sledováno jak z celkového pohledu, tak se zaměřením na region (přerovské školy). Zároveň je zpracováváno související téma cenzury učebnic v tomto období. Výstupy: