Učebnice

Učebnice byly součástí fondu již původního Musea Komenského, založeného ředitelem měšťanských škol Františkem Slaměníkem v roce 1888. Dnes sbírka dokumentuje učebnicovou tvorbu od 19. století do současnosti.

Sbírku tvoří učebnice, metodická literatura a osnovy (učební plány), které byly užívány na školách různých typů a stupňů na území dnešní České republiky. V současnosti je ve sbírce zařazeno více než 40 000 sbírkových předmětů.

Většina publikací je české produkce. Částečně jsou zastoupeny také učebnice vydané na území jiných států, a to zejména těch, s nimiž v průběhu 19. a 20. století dnešní Česká republika tvořila územní celek, nebo které měly vliv na českou státní školskou politiku (Rakousko, Německo, Slovensko, SSSR/Rusko).

Pro badatele jsou k dispozici lístkové katalogy (abecední a věcný) a soupisy učebnic k vybraným vyučovacím předmětům (přírodozpyt, chemie, fyzika, hudební výchova, tělesná výchova, branná výchova, latinský a řecký jazyk).

soupis učebnic latinského a řeckého jazyka (2002) 
soupis učebnic fyziky (2004)
soupis učebnic chemie (2005)
soupis učebnic přírodozpytu (2005)
soupis učebnic branné výchovy (2006)
soupis učebnic tělesné výchovy (2006)
soupis učebnic hudební výchovy (2007)

Sbírku spravuje Mgr. Marta Konířová (oddělení společenských věd).

Tato podsbírka je kvůli rekonstrukci budovy Horní náměstí 35 až do odvolání nepřístupná pro veřejnost.