Dějiny přerovského školství

Dlouhodobý výzkum probíhal v letech 2006–2012 s určitými přestávkami, ovlivněnými dalšími aktuálními úkoly pracovníků obou zapojených institucí – Muzea Komenského v Přerově a Státního okresního archivu v Přerově-Henčlově. Historici se zaměřili na studium archivních a muzejních materiálů a dobový regionální tisk z 19. a 20. století. Navázali kontakty s pamětníky a se současnými školami pro získání dalších materiálů až do dnešní doby. K podstatným výstupům z výzkumu patřila kolektivní monografie a muzejní výstava.

Kniha s názvem Dějiny přerovského školství přinesla řadu statí s novými, ještě nepublikovanými poznatky. Na textech o historii jednotlivých škol se z Muzea Komenského v Přerově podíleli Mgr. Jarmila Klímová (současně editorka publikace), Mgr. Lubor Maloň a PaedDr. Jitka Ranková.  Obrazová příloha byla dílem Mgr. Heleny Kovářové. Byly použity originální dobové i současné fotografie a pro knihu byla vytvořena speciální mapa s přehledem a umístěním školních institucí na území Přerova v roce 2012.

Chronologicky uspořádaná publikace začíná dějinami nejstarších škol od 16. století a pokračuje kapitolami o rozvoji přerovského školství od doby Rakousko-Uherska do roku 2012. Pozornost je věnována státnímu, církevnímu i soukromému školství, od mateřských škol až po školu vysokou. Jsou zahrnuty nejen školy v Přerově, ale také v jeho místních částech. Kromě těchto institucí je v dalších textech publikace představeno přerovské umělecké školství, okolnosti vzniku Dětského domova v Přerově, přehled přerovských autorů učebnic (autorka Mgr. Marta Konířová) a osud místních výrobců školního nábytku (autor Lubomír Vyňuchal). Dějiny přerovských škol v takovémto rozsahu a ucelenosti nebyly do té doby systematicky zpracovány a jde zřejmě také o vůbec první počin takto obsahově pojaté publikace (dějiny školy jednoho města v minulosti a současnosti) v rámci republiky.

Dějiny přerovského školství. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2012, 207 s. ISBN 978-80-87190-21-0.

Obálka a obsah publikace Dějiny přerovského školství.

 

Výstava Labyrint přerovských škol (MKP, říjen 2013 – březen 2014) ve formě obrazových a textových panelů podala informace, jak se rozvíjelo a měnilo základní a střední školství v Přerově. Ukázala školní budovy, popsala vzdělávací instituce, které v nich sídlily, připomněla i ty zaniklé. Představila současné školy s historickou tradicí a také školy nové, vzniklé v 90. letech 20. století. Jako doprovodné akce k výstavě probíhaly komentované prohlídky a v roce 2014 byl realizován cyklus pěti přednášek o historii přerovských škol, z nichž tři přednesli pracovníci MKP: Obecné a měšťanské školy v Přerově; Přerovské školství po roce 1945 (Mgr. Jarmila Klímová), Učňovské školství v Přerově (Mgr. Lubor Maloň). U veřejnosti měl pozitivní ohlas také cyklus popularizačních článků v regionálním tisku.