Výzkumy jednotlivých pracovníků, ukončené i probíhající