5. 4. 2022

Přerovem po stopách Komenského

Srdečně vás zveme na vlastivědnou komentovanou procházku centrem města Přerova v předvečer výročí narození Učitele národů.

Přerovem po stopách Komenského

pro velký zájem přidáváme další termín komentované procházky přerovem, a to
v úterý 5. dubna 2022 od 16:30
Sraz je na nádvoří přerovského zámku (Horní náměstí 1/1, Přerov), vstupné 20/10 Kč.

Město Přerov je úzce spjato se životem Jana Amose Komenského - však zde prožil důležitou etapu svého života. Vydejte se s námi do míst, kudy Komenský v Přerově skutečně procházel a zároveň odhalte místa, která jeho osobnost a zdejší působení připomínají. Navštívíme Památník jednoty bratrské (lokalita Na Marku), náměstí TGM, zastávka bude také u budov, kde sídlilo původní Museum Komenského a dojdeme až k nejstaršímu pomníku se sochou.

Účastníci budou mít příležitost získat úplně novou publikaci, která bude zároveň průvodcem komentované procházky.

Pro skupiny nad 10 osob nabízíme možnost objednat si individuální termín komentované procházky - městem vás provedou a komentář podají naši edukační pracovníci.
V případě zájmu volejte: 581 250 531

Odborný komentář podá kurátorka a komenioložka Muzea Komenského v Přerově Mgr. Helena Kovářová.

JIŽ PROBĚHLO:

neděle 27. března 2022 od 15.00 hodin