2. 6. 2023

Muzejní noc 2023

Také v letošním roce se zapojíme do celorepublikového festivalu muzejních nocí.

Přerovská muzejní noc se uskuteční v pátek 2. června 2023 od 18.00 do 23.00 hodin.

Letošní téma "Se slabikářem do školy aneb od doby Jana Blahoslava po současnost" oživí nejen výstavu Co je to za písmenko: české slabikáře, jejich vývoj a užití 1547-1989, ale také stálé expozice školních tříd.

Těšit se můžete na bohatý program pro širokou veřejnost: – komentované prohlídky výstav, zážitkové ukázky ve vybraných expozicích, zábavný kvíz a dílna pro děti a mnoho dalšího. Akce je zároveň derniérou oslav 500. výročí narození Jana Blahoslava a připomenutím uplynutí 135 let od vzniku „Musea Komenského“, které založil přerovský pedagog František Slaměník a jehož součástí již tenkrát byla sbírka historických školních učebnic.

 Vstupné 60/30 Kč.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci akce "Muzejní noc" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.