23. 2. 2023

Ljubomír Burian - Vzpomínky

Zveme vás na slavnostní vernisáž výstavy obrazů přerovského malíře a pedagoga Ljubomíra Buriana,
která se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 17.00 hodin v 2. patře přerovského zámku. Vstup zdarma.

Ljubomír Burian se narodil 20. 6. 1923, výstava bude retrospektivou a zároveň i oslavou nedožitých stých narozenin. Výstava diváka seznámí s doposud málo prezentovaným dílem tohoto autora. Burian se věnuje ve svých akvarelech především vedutám měst a krajinné tvorbě úzce spjaté s okolím města Přerova. Mezi jeho pracemi však nalezneme i velmi oblíbená květinová zátiší. Prezentována budou díla získaná darem od syna autora, která nebyla dosud v takto uceleném souboru veřejnosti představena. Na výstavě budete moci zhlédnout více jak 100 akvarelů obohacených o jeho autorské zápisníky a umělecké alba s kresbami. Výstavu doplní životopis umělce a několik fotografií z jeho života.

Výstavu můžete navštívit od 24. 2. do 25. 6. 2023 v kruhovém sále a předsálí v 2. patře přerovského zámku.

Vstupné: 30/15 Kč

Kurátor výstavy: Mgr. Kamil Lukeš, DiS.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci akce z cyklu "Tvořivé středy v muzeu" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.