Lukeš Kamil, Mgr.,DiS.

Funkce: kurátor; správa sbírek: historický nábytek, užité umění, umělecký průmysl, umělecká řemesla a lidová výroba, výtvarné umění
Telefon: 581 250 540
Email: lukes@prerovmuzeum.cz

Vzdělání

2001 až 2004
Restaurování a konzervování nábytku a nepolychromované dřevořezby, Vyšší odborná škola restaurátorská Brno, DiS.

2005 až 2011
Dějiny výtvarných umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr.

Specializace

dějiny umění a uměleckých řemesel, regionální historie

Praxe

2010–dosud 
Muzeum Komenského v Přerově

Kurátor sbírek

Výtvarné umění
Užité umění a umělecký průmysl
Historický nábytek
Fond Tovačov
Fond Lipník

Nabídka přednáškových okruhů

Sochaři a sochařská výzdoba města Přerova.
Malíři  města Přerova.
Architektura v Přerově.
Umělecká řemesla a průmysl (dle domluvy).
Výtvarné umění (dle domluvy).
Přednáškový cyklus světové umělecké metropole (Řím, Paříž, Florencie, atd.).

Publikační činnost

  • Lukeš, K. – Maloň, L. – Šmeral, J. (ed.): Časy se mění, chuť zůstává. 140 let pivovaru Zubr. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově 2012.
  • Lukeš, K. (ed.) – Sehnálek, P. – Klímová, J.: Za císaře Pána. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově 2014.
  • Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, Olomoucký kraj, 2015 (autor příspěvků).

Výstavní činnost

Malíř Vlastimil Kozák, MKP, 18.2.211 – 24. 4. 2011(autorská)
Časy se mění, chuť zůstává. 140 let Pivovaru Zubr, MKP, 26. 4. 2012 – 7. 10. 2012 (autorská)
Za císaře pána a jeho rodinu, MKP, 7. 5. – 27. 10. 2014 (autor části Z uměleckých představ do všedního dne) 
Nejen přerovský Antonín Kubát, MKP, 10. 12. 215 – 3. 4. 2016 (autorská)
Z koupelen a ložnic aneb O čem se nemluví, MKP, 23. 3. – 9. 10. 2016 (spoluautor)
Nevšední malíř František Bílek, MKP, 12. 5. 2016 – 2. 10. 2016 (autorská)
Poklady z hůry aneb jak se žilo na Hané, MKP, 14. 4. 2017 – 18. 10. 2017 (spoluautor)
Umění žít – Dana Hlobilová, MKP, 15. 2. 2019 – 16. 6. 2019 (autorská)
Láska nejen v umění. Výstava obrazů Jana Chmelaře a Evy Siblíkové, MKP, 1. 11. 2019 – 31. 1. 2020 (autorská)
Lubomír Dostál. Jiný pohled na Přerov, MKP, 24. 1. 2020 – 1. 3. 2020 (autorská)

Ostatní činnost

Umělecko-historické zájezdy MKP