1. 9. – 24. 11. 2022

Čtvero ročních období - PODZIM

Muzeum Komenského v Přerově představuje další školní obrazy ze svých sbírek, tentokrát k tématu ročních dob.

Od 1. 9.  do 24. 11. 2022 si na chodbě v druhém patře přerovského zámku můžete prohlédnout obrazy k podzimnímu období.

V prvních ročnících školní docházky si žáci vytvářejí představu koloběhu ročních období na základě pozorování změn v přírodě a v činnosti lidí. K tomu byly účinnou pomůckou soubory většinou čtyř nástěnných tabulí od jednoho výtvarníka, často s podobnou krajinou, zachycenou od jara do zimy.

Nejstarší vystavené obrazy vznikly v osmdesátých letech 19. století a byly přejaty z německé produkce. První české obrazy k ročním dobám vytvořil počátkem 20. století malíř Richard Lauda, nepodařilo se však vydat celý soubor. Z první poloviny století prezentujeme zajímavá díla Josefa Lady, Štěpána Andrýska a Františka Daňka-Sedláčka. Pak následují obrazy ročních dob, které si pamatujeme ze školy my sami: z 50. let od Milady Marešové, z pozdější doby od Jiřího Mádla (1972) a Daniely Hahnové-Benešové (1982). Můžete si prohlédnout i současnou produkci těchto prvoučných obrazů z nakladatelství Alter, Scientia a NovaDida.

Instalace výstavy Čtvero ročních období ve 2. patře přerovského zámku bude obměňována každý čtvrtrok tak, aby ukázala reálnou roční dobu. V prosinci letošního roku začínáme zimou, v březnu 2022 pokračujeme jarem, v červnu létem a skončíme za rok podzimem. Můžete tak vždy porovnat obrazy zvoleného ročního období v časovém rozmezí více než sta let. V základní orientaci vám pomohou textové a obrázkové panely.

 

Mgr. Jarmila Klímová, kurátorka výstavy