7. 6. 2022

Vážení návštěvníci,

máme pro vás dobrou zprávu! Podařilo se nám zajistit náhradní termín doprovodných programů k výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana. Komentář k výstavě a zajímavosti o tvorbě a vývoji paleoartu vám poví přímo jeden z členů skupiny PAS (Paleoart - Art and Science), malíř Petr Modlitba.

Přednáška a komentovaná prohlídka výstavy

V úterý 7. 6. od 17.00 hodin proběhne přednáška na téma Ve stopách Zdeňka Buriana
Povídání o díle Zdeňka Buriana, který několika generacím vtiskl představy o prehistorických zvířatech i lidech, ale i krajinách. Nahlédnete také "pod pokličku" paleoartu - nevšedního oboru výtvarného umění. Dozvíte se, co musí umělec všechno znát, aby mohl vytvořit věrohodný obraz dávno zaniklého světa.
Přednáška se uskuteční v prostoru tzv. Vševědárny (první patro přerovského zámku, Horní náměstí 1, Přerov), poté bude následovat prohlídka výstavy.
Vstupné 40/20 Kč

Beseda s výtvarným workshopem pro školy

Ve stejný den dopoledních hodinách jsme navíc připravili program pro školní skupiny s názvem Jak se maluje pravěk. Žáci se seznámí s rekonstrukcemi pravěkých tvorů a principem jejich vytváření. Prohlédnou si originální fosílie a nakonec si pod vedením pana Modlitby nakreslí vlastní pravěké zvíře nebo dinosaura.
Vstupné: 60 Kč/žák
Další informace o programu: ZDE