8. 4. – 24. 7. 2022

Cesty do pravěku aneb
Ve stopách Zdeňka Buriana

Zveme vás na výstavu pětice výtvarníků, kteří se věnují tzv. Paleoartu - uměleckým rekonstrukcím podle nejnovějších vědeckých poznatků. Díky nim ožívá svět známých i méně známých živočichů obývajících naši planetu před miliony lety, stejně jako v dobách nedlouho před příchodem člověka.

Petr Modlitba, Jiří Svoboda, Jiří Teichmann, Pavel Dvorský a Jaroslav Bažant dohromady tvoří volné sdružení výtvarníků s názvem PAS (Paleoart – Art and Science / Paleoart – umění a věda). Toto sdružení vzniklo jako projekt Mendelova muzea, který byl poprvé představen veřejnosti v Brně na sklonku roku 2014. Od té doby se sdružení podařilo zrealizovat celkem deset výstav pod hlavičkou PAS a několik dalších ve spolupráci s dalšími autory tvořícími mimo sdružení. Kromě toho realizují jednotliví členové také své samostatné autorské výstavy nejen v ČR.

Paleoart je v současnosti velmi populárním oborem. Jedním z cílů tohoto odvětví výtvarného umění, je zpřístupnit nejnovější vědecké poznatky široké veřejnosti a popularizovat tak skrze výtvarná díla výsledky vědecké práce. Dalším úkolem pak je šířit a propagovat dílo Zdeňka Buriana a pokračovat v tradici české vědecké paleoilustrace. Autory projektu PAS jsou Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. a malíř a ilustrátor Petr Modlitba. Myšlenku také podpořil Jiří Hochman, vnuk Zdeňka Buriana. 

V současné době projekt PAS funguje pod patronátem Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Výstavu můžete navštívit od 8. 4. do 24. 7. 2022.
Velký výstavní sál, přerovský zámek
Vstupné 60/30 Kč