20. 6. 2024

Detektory kovů v archeologii na Přerovsku

Zveme vás na slavnostní zahájení archeologické výstavy

Detektory kovů v archeologii na Přerovsku, která představí ukázky unikátních kovových předmětů zachráněných v rámci projektu Preventivní archeologie a zásluhou dlouholeté činnosti archeologů a jejich spolupracovníků.

Prezentovány budou jak unikátní solitérní nálezy, tak významné soubory z jednotlivých archeologických lokalit v regionu. Většinu artefaktů mohou návštěvníci zhlédnout vůbec poprvé.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2024 od 17.00 hodin v Slavnostní síni města Přerova prostorách přerovského zámku (Horní náměstí 1). 
Jako hudební host vystoupí kapela Summer Trio Band.

Vstupné na vernisáž je zdarma.

Těšíme se na vás.

Výstavu pak můžete navštívit v II. patře přerovského zámku až do 20. října 2024.
Vstupné: 60/30 Kč.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci vernisáží výstav pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.