Archeologické léto 2022

Vydejte se s archeology do terénu za archeologií!

V návaznosti na loňský úspěšný první ročník celorepublikové akce Archeologické léto, se Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s více než pěti desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť, rozhodly i letos zorganizovat program plný komentovaných prohlídek archeologických lokalit s odborným výkladem profesionálních archeologů. Rozšiřují tak nabídku poznávacích a výletních cílů pro laickou i poučenou veřejnost v době (stále ještě) ovlivňované postupně doznívající pandemickou situací o jedinečnou šanci „prozkoumat“ lokality známé i ty méně známé.

Na Přerovsku mohou všichni milovníci archeologie a historie během měsíce července a srpna absolvovat prohlídky vedené archeologem Muzea Komenského v Přerově Zdeňkem Schenkem. Ten je seznámí se všemi zajímavostmi, které se vztahují ke dvěma významným archeologickým lokalitám v regionu. V Přerově bude ve spolupráci Kulturně informačních služeb města Přerova a Muzea Komenského v Přerově realizována komentovaná prohlídka legendární paleolitické lokality Předmostí s Památníkem lovců mamutů, v jehož interiéru je k vidění unikátní skládka kostí zvířat poslední doby ledové. Další atraktivní prohlídkou bude návštěva hradu Helfštýna a seznámení s výsledky archeologických výzkumů a nejzajímavějšími nálezy v atraktivním prostředí paláce, který byl po náročné obnově na konci srpna 2020 slavnostně otevřen veřejnosti.

Stačí si jen rezervovat ten správný termín na internetové stránce akce: www.archeologickeleto.cz.

 TERMÍNY KOMENTOVAÝCH PROHLÍDEK

PÁMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ A LOKALITA PŘEDMOSTÍ

12. 8. 2022 – 10:00

27. 8. 2022 – 10:00

HRAD HELFŠTÝN

23. 7. 2022 – 10:00

13. 8. 2022 – 10:00 

V letošním roce si organizátoři navíc připravili pro účastníky ještě jednu novinku, kterou je sběratelská hra. Na každé lokalitě dostanou unikátní samolepku na sběratelskou kartu - čím více archeologických lokalit v České republice zapojených do projektu Archeologické léto 2022 zájemce navštíví, tím více samolepek získá. Za největší množství samolepek jsou připraveny odměny od Archeologických ústavů AV ČR v Praze a Brně.