Biblické příběhy – nový katalog vybraných školních obrazů ze sbírky Muzea Komenského v Přerově.

Přerovské muzeum má již zavedenou řadu dílčích katalogů k jednotlivým sbírkám. Speciálně u školních obrazů je však vzhledem k jejich množství nutné vybrat vždy jen určité téma.

Katalog autorky Jarmily Klímové s názvem Biblické příběhy. Školní obrazy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově je věnován školním obrazům pro výuku náboženství se zaměřením na obsah Starého a Nového zákona. V textové části je podán chronologický přehled vývoje obrazů s náboženskými motivy se základními údaji o autorech, okolnostech vzniku a rozsahu jednotlivých souborů.

V oboru muzejnictví je to poprvé, co je zpracováno téma školních obrazů s náboženskou tematikou. Zájemce o biblické příběhy potěší zejména atraktivní obrazová část katalogu, která přináší více než osmdesát reprodukcí obrazů z naší sbírky. Byly vybrány ze souborů, které mají mnohdy přes sto jednotlivých tabulí. Kompletně je reprodukován jen jeden celek, 24 maleb od Františka Bohumila Doubka ze třicátých let 20. století – jediný původem český soubor školních obrazů k výuce náboženství.

Publikaci, jejíž vydání finančně podpořil zřizovatel muzea Olomoucký kraj, je možno zakoupit například na pokladně muzea v přízemí přerovského zámku za 100 Kč.
V případě zájmu lze také knihu zaslat na dobírku - více informací ZDE.