2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského

Národní oslavy výročí J. A. Komenského 2020-2022 

V roce 2019 bylo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) v čele s ředitelkou PhDr. Markétou Pánkovou jmenováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy koordinátorem Národních oslav J. A. Komenského. Jedná se o tříletý projekt ve spolupráci s organizací UNESCO a jeho cílem je připomenout Komenského odkaz pro 21. století. Projekt je orámován dvojicí jeho významných výročí, a to 430. výročím jeho narození v roce 2022 a aktuálním 350. výročím úmrtí, které si bude Česká republika připomínat dne 15. listopadu 2020.

Jádro oslav je tvořeno činnostmi významných státních paměťových institucí v podobě stálých expozic, výstav, doprovodných programů a vzdělávacích projektů určených pro širokou veřejnost. Veškeré aktivity Národních oslav výročí J. A. Komenského naleznete na webových stránkách www.comenius350.cz 

comenius_plakat_a3