31. 3. 2023

Zpěvy bratrské – listování kancionály z doby Jana Blahoslava

Zajímá vás hudba a hudební kultura 16. století? Přijďte na muzikologický workshop a odhalte s námi "Zpěvy bratrské".

Zpěv byl důležitou součástí života jednoty bratrské a Jan Blahoslav pracoval několik let jako redaktor dvou vydání kancionálu. Sestavil nejstarší teoretickou hudební příručku v češtině s názvem Musica. Jan Blahoslav i jeho bratr Martin Abdon také byli autory řady duchovních písní. 

Přijďte s námi zalistovat Šamotulským a Ivančickým kancionálem spolu s lektorem doc. Vladimírem Maňasem, sbormistrem, historikem a muzikologem z Masarykovy univerzity v Brně. Můžete si vyzkoušet zpívat po starém způsobu, a to tzv. odposlechem melodií. K dispozici budou texty písní i ukázky původní notace z let 1561 a 1564.

Workshop proběhne v pátek 31. 3. 2021 od 17.00 hodin v prostoru tzv. Mervartova sálu (Slavnostní síň města Přerova, přerovský zámek, Horní náměstí 1, Přerov).
Vstupné: 20 Kč

Těšíme se na vaši účast!

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci projektu "Jan Blahoslav, rodák z Přerova" pořádaného Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.