9. 9. – 30. 10. 2022

KDO? JAK! Aneb Komenský kam se podíváš!

Život a dílo Jana Amose Komenského již celá staletí nabízí inspiraci mnoha lidem - umělcům, pedagogům, filozofům a mnoha dalším. Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou se na myšlenky učitele národů také naladila a vytvořila tak zajímavý soubor výtvarných prací.

Žáci oboru Grafický design prvního až čtvrtého ročníku během školního roku zpracovávali úkoly inspirující se jeho dílem a myšlenkami, které nyní představují na výstavě KDO? JAK! aneb Komenský všude kam se podíváš!

Práce vznikaly v předmětech Výtvarná příprava, Figurální kresba, Počítačová grafika a design, Design a tvorba produktu. Každý předmět nabízel jiné možnosti, prostředky a způsoby zpracování daného tématu, čímž vznikla pestrá paleta výtvarných přístupů: práce vytvořené v grafickém programu, prostorové práce i práce s materiálem zaměřené na design produktu. Návštěvníci se mohou těšit jak na klasické výtvarné techniky s náměty zachycující život a myšlenky Komenského, tak například krátký kreslený film, knižní vazby nebo návrh hraček pro děti.

Výstava je součástí vstupného do stálých expozic muzea.