11. 5. - 31. 10. 2021

Gotické, renesanční a raně barokní kachle Přerovska

Zveme vás na výstavu, která představí výběr těch nejkrásnějších ukázek reliéfně zdobených kamnových kachlů, jež stvořily ruce hrnčířských mistrů v 15. až 17. století.

Výstava odborné i laické veřejnosti představí bohatství, půvab i symboliku výzdobných motivů středověkých až raně novověkých kachlů, které esteticky dotvářely obytné interiéry šlechtických sídel i měšťanských domů. Prezentované exempláře byly v průběhu minulých let nalezeny na různých archeologických lokalitách Přerovska (Dobrčice, hrad Helfštýn, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov) a až dosud se ukrývaly v muzejních depozitářích. Jedná se nejen o sbírkové předměty Muzea Komenského v Přerově, ale také Muzea a galerie v Hranicích.

Výstava je dle podoby reliéfní výzdoby rozdělena do skupin motivů náboženských, fantaskních, mytologických, alegorických, žánrových, portrétních, heraldických, architektonických a ornamentálních. Samostatný oddíl tvoří formy na výrobu čelních vyhřívacích stěn komorových kachlů – takzvané kadluby.

K výstavě vzniká také výběrový katalog vytvořený autory výstavy: archeologem Muzea Komenského v Přerově Zdeňkem Schenkem a archeoložkou Irenou Loskotovou z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.