15. 7. - 28. 11. 2021

Dopravní prostředky na prvorepublikových školních obrazech

Muzeum Komenského v Přerově vás zve na výstavu, která představuje výběr ze sbírek školních obrazů na téma "dopravní prostředky".

Z bohatých sbírek byly vybrány nástěnné školní obrazy s tématikou pozemní, vodní i letecké dopravy. Zaměřili jsme se na prvorepublikové výukové tabule ze třicátých let 20. století, které byly využívány v předmětech prvouka a vlastivěda.

Obrazy často představují ne reálnou, ale modelovou dopravní situaci – co nejvíce různých vozidel, plavidel a letadel v daném prostředí tak, aby bylo možno je popisovat a srovnávat. Zachyceny jsou lokality ve městě a na venkově. Velký rozměr umožňuje znázornit podrobnosti každodenního provozu s běžnými činnostmi, využity byly i pro nenásilnou reklamu dobových firem.

Prvorepublikové obrazy ukazují dopravní prostředky, které prošly technickým vývojem nebo je známe jen z vyprávění, připomínají nám už neexistující místa. Zobrazování dopravních situací na didaktických tabulích pokračovalo po druhé světové válce a je oblíbeným námětem i v současnosti, zejména s důrazem na bezpečnost silničního provozu.

Více informací o výstavě:
Mgr. Jarmila Klímová
e-mail: klimova@prerovmuzeum.cz
tel.: 581 250 545