25. 2. 2023

Pěvecká soutěž "O zámecký klíč"

Máte doma dítko, které si rádo prozpěvuje? Přihlaste ho do pěvecké soutěže „O zámecký klíč“!

Soutěž v rámci Folklorního festivalu Přerov pořádá Folklorní soubor Haná Přerov a je určena všem dětem, které si rády zazpívají a je jim mezi 5 a 15 lety. Vítány jsou především písně typické pro region Haná.

 Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

  • I. kategorie; děti z MŠ + 1. třídy ZŠ
  • II. kategorie; děti ve věku 7-9 let (dovršeno do 31. 12. 2023)
  • III. kategorie; děti ve věku 10-11 let (dovršeno do 31. 12. 2023)
  • IV. kategorie; děti ve věku 12-15 let (dovršeno do 31. 12. 2023)

Soutěž se uskuteční v sobotu 25. 2. 2023 v Korvínském domě Muzea Komenského v Přerově (Horní náměstí 31, Přerov), a to od 9.00 hod. (I. a II. kategorie, prezence v 8.30 hod.) a od 10.00 hod. (III. a IV. kategorie, prezence v 9.30 hod.).

Každý účastník zazpívá dvě lidové písně bez hudebního doprovodu. Dětem do 10 let doporučujeme zpívat obě písně rytmické, u zpěváků ve věku 10-15 let by měla být jedna píseň volného, rubatového charakteru a druhá spíše rytmická. Písně musí být bez vlivu novodobých hudebních žánrů, včetně dechové hudby. Vítězové III. a IV. kategorie postupují do hanáckého regionálního a případně dál do moravsko-slezského kola pěvecké přehlídky.

Notové zápisy písní vezměte s sebou!

Vzhledem k charakteru soutěže a dalšímu možnému postupu v soutěži doporučujeme písně z regionu Haná, popř. Záhoří. Délka písně není limitována počtem slok, obvykle stačí 2 až 3. K dispozici bude klavír pro udání základního tónu písně.

Jak se přihlásit?

Zašlete jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, bydliště, název školy nebo souboru, který zastupujete a především názvy zvolených písní na e-mailovou adresu: ozameckyklic@seznam.cz. Nezapomeňte uvést telefonický a e-mailový kontakt (nejlépe na jednoho z rodičů) nebo na osobu, která dítě do soutěže přihlásila.
Uzávěrka zasílání přihlášek do soutěže je ve středu 22. 2. 2023 do 15.00 hodin.
 S případnými dotazy se mohou soutěžící obracet na Mgr. Dagmar Bouchalovou (tel.: 608 467 366).

Všem účastníkům přejeme mnoho štěstí a zábavy!