Vydána nová publikace přerovského muzea

Na konci listopadu letošního roku spatřila světlo světa další publikace přerovského muzea. Nese název Květnové povstání českého lidu ve dnech 1.–4. 5. 1945 a připomíná 75. výročí této významné historické události, která měla své počátky právě v Přerově.

Publikace obsahuje jedenáct studií odborníků na druhou světovou válku, popisujících vybrané děje zmíněného Květnové povstání českého lidu. Největší prostor z pochopitelných důvodů zabírají příspěvky věnující se Přerovskému povstání, ale nechybějí ani příspěvky pojednávající o situaci na dalších místech tehdejšího protektorátu Čechy a Morava (Nymburk, Poděbrady, Vsetín, Železný Brod, Ostravsko, střední Morava). Publikace obsahuje řadu zajímavých fotografií, včetně souborů vytvořených v Přerově přímo během povstání a galerie obětí. Za určitý bonus pak lze považovat studii Michala Plavce Operace německých bitevních letců z letiště Henčlov na konci dubna 194.

Po přečtení všech studií čtenář jistě pochopí, jak různou podobu zachycená povstání měla a jak moc byl jejich úspěch či neúspěch závislý na přípravě, správném načasování, podpoře z vnějšku a mnoha dalších aspektech. Jiný čtenář možná namítne, proč se publikace věnuje Květnovému povstání českého lidu jen do 4. května 1945. Odpověď je jednoduchá. Z kapacitních důvodů. Poté totiž vypukla povstání na mnoha dalších místech a hlavně v Praze. Nebylo tak reálné vměstnat všechny případné příspěvky do 160 plánovaných stran.

Během příprav publikace se v Muzeu Komenského v Přerově uskutečnila také stejnojmenná konference, na které jednotliví autoři představili své příspěvky a diskutovali o problémech spojených s touto problematikou

Na tomto místě se jistě sluší poděkovat statutárnímu městu Přerovu za finanční podporu vydání této publikace a pracovníkům Státního okresního archivu Přerov za spolupráci při realizaci konference a vydání této knihy. Zapomenout nesmíme ani na autory jednotlivých studií.

Publikaci lze zakoupit za 180 Kč v pokladně přerovského zámku (Horní náměstí 1), případně objednat na dobírku (Horní nám. 7/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, Zdeňka Kalábová, tel.: 581 219 380, e-mail: kalabova@prerovmuzeum.cz).

Obsah publikace k nahlédnutí zde.