18. 10. 2023

Tvořivé středy v muzeu - Strukáž

Zveme vás experimentální výtvarnou dílnu pro všechny generace!

V rámci pravidelných dílen pro veřejnost si ve středu 18. 10. 2023 společně vyzkoušíme tzv. "STRUKÁŽ" neboli malování vývojkou a ustalovačem na světlocitlivý papír. 
Touto neobyčejnou metodou se pomocí obyčejného štětce nebo razítek dají vykouzlit neopakovatelné vzory a vznikají tak originální grafická díla. A nebojte se - po jednoduché instruktáži našich lektorek zvládnou s pomocí dospělých tvořit i ti nejmenší návštěvníci.

Tvořit budeme v tzv. Vševědárně v budově přerovského zámku, a to jako vždy  od 15.00 do 17.00 hodin (poslední vstup v 16.30, abyste stihli svoje dílo v klidu dokončit). Koho tvoření unaví, může si odpočinout v naší herničce.

Nic si nemusíte nosit s sebou, všechen materiál bude k dispozici na místě. 
Vstupné 40 Kč / tvořící osoba

Těšíme se na vás!

 

 
INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci projektu "Tvořivé středy v muzeu" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.