16. 8. 2023

Tvořivé středy v muzeu - Krasohledy

Zveme vás na druhé prázdninové tvoření v muzeu!

Ve středu 16. srpna proběhne další tvořivá dílna pro malé i velké! Na co se můžete těšit tentokrát?

Jelikož v našem muzeu právě probíhá výstavy 90 let moderní optiky, téma se přímo nabízelo - budeme vyrábět zábavné krasohledy a dalekohledy! Navíc pro vás připravíme řadu zajímavých optických klamů a ukážeme si fotoaparát Flexaret hezky zblízka, aby i dnešní děti zažily na vlastní kůži, jak se s takovým přístrojem pracuje.


Dílna jako vždy proběhne v prostoru zámecké "Vševědárny" od 15 do 17 hodin (zájemce prosíme, aby přišli nejpozději v 16.30).
Vstupné 30 Kč/tvořící osoba

Těšíme se na Vás!

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ:
V rámci akcí "Tvořivé středy v muzeu" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.