20. 9. 2023

Tvořivé středy v muzeu - Hravé skleničky

Zveme vás na další tvořivé odpoledne pro celou rodinu! 

Protože začal školní rok, bude naše tvoření zároveň také praktické: vyrobte si s námi veselé zvířátko, které vám bude hlídat tužky, pastelky a další drobnosti. 

Opět se sejdeme v tzv. Vševědárně v budově přerovského zámku, tvořit budeme ve středu 20. 9. 2023 od 15.00 do 17.00 hodin (poslední vstup v 16.30, abyste stihli svoje dílo v klidu dokončit). Koho tvoření unaví, může si odpočinout v naší herničce. Nic si nemusíte nosit s sebou, všechen materiál bude k dispozici na místě. 

Vstupné 30 Kč / tvořící osoba

Těšíme se na vás!

 

 
INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci projektu "Tvořivé středy v muzeu" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.