Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství XII.

Témata semináře:

Hledání vlastní identity jako dominantní téma současné Young Adult Fiction

Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (Masarykova univerzita)

Co je to vlastně Young Adult Fiction? Lze kromě implicitního čtenáře nalézat definiční znaky i v něčem jiném? Marcela Hrdličková se ve svém příspěvku zaměří na dominantní téma Young Adult Fiction, tedy identitu mladého dospělého, kterou vnímá jako klíčovou pro vymezení tohoto segmentu literatury. V knihách současných i starších autorů se pokusí nalézt způsoby, jakými danou problematiku pojímají. Akcentovat přitom bude jak identitu osobní, tak identitu sociální.

Young adult jako fenomén

Mgr. Michal Kolezsar (nakladatelství CooBoo)

Co se skrývá za zkratkou YA? Je YA literatura jen marketingové označení, které má dodat lesk klasickému pojmenování literatura pro mládež? A lze tyto dva pojmy zaměňovat? Můžeme vůbec YA dělit na žánry? Která nakladatelství se mu věnují? A kdo je cílový čtenář? A jak a co vlastně vůbec čte?

Young adult literatura – fenomén, který přivedl mladé ke čtení a do knihoven, aniž by k tomu měli důvod „shůry“

Mgr. Pavlína Lišovská (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

Young adult literatura – fenomén, který přivedl mladé ke čtení a do knihoven, aniž by k tomu měli důvod „shůry“ – je to typ literatury, který nebývá zařazen v maturitních seznamech a v literární výchově na ni rovněž není takový prostor. A v knihovnách proto moc nevíme, co s ní, neboť se mylně domníváme, že je na vzdělávací lekce nevyužitelná. V tomto příspěvku, jež je jakýmsi zamyšlením nad touto problematikou, si nastíníme YA literaturu jako průřezovou a vstupní bránu do mnoha vzdělávacích oborů a příležitost, jak v mladých lidech podpořit rozvoj důležitých klíčových kompetencí.

Více informací najdete na webových stránkách městské knihovny zde.