16. 4. 2024

Kůň v pravěku. Společník na cestě (pre)historií.

Vážení návštěvníci,

zveme vás na nový termín přednášky k výstavě "Teď je železný věk..." Doba halštatská v srdci Moravy s názvem "Kůň v pravěku. Společník na cestě (pre)historií.",

která se uskuteční v úterý 16. 4. 2024 od 17.00 hodin v prostoru Slavnostní síně města Přerova (přerovský zámek, Horní náměstí 1, Přerov).

Přednášet vám bude Mgr. Zuzana Golec Mírová - archeoložka, která se dlouhodobě zabývá dobou bronzovou a starší dobou železnou. V současné době se nejvíce věnuje výzkumu společenských elit (například i na slavné lokalitě Býčí skála) a symbolikou koně v pravěku. Své poznatky shrnula roku 2019 v odborné monografii "The horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia"; a právě vybrané poznatky ze svého výzkumu představí s bohatým obrazovým doprovodem i u nás v Přerově.

Vstupné na přednášku je jednotné: 40 Kč.

Těšíme se na vás!

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci akcí pořádaných Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.