20. 2. 2024

Kůň v pravěku. Společník na cestě (pre)historií.

Vážení návštěvníci,

první přednáška k výstavě "Teď je železný věk..." Doba halštatská v srdci Moravy s názvem "Kůň v pravěku. Společník na cestě (pre)historií."

je z důvodu náhlé nemoci přednášející zrušena, o novém termínu vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Přednášet vám bude Mgr. Zuzana Golec Mírová - archeoložka, která se dlouhodobě zabývá dobou bronzovou a starší dobou železnou. V současné době se nejvíce věnuje výzkumu společenských elit (například i na slavné lokalitě Býčí skála) a symbolikou koně v pravěku. Své poznatky shrnula roku 2019 v odborné monografii "The horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia"; a právě vybrané poznatky ze svého výzkumu představí s bohatým obrazovým doprovodem i u nás v Přerově.

Vstupné na přednášku je jednotné: 40 Kč.

Těšíme se na vás!

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci akcí pořádaných Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.