Komenský ve sběratelství

Přerovské muzeum během mnohaleté akviziční činnosti vybudovalo rozsáhlou a pestrou sbírku dokumentů s motivem Komenského z různých sběratelských oborů. Nyní tuto unikátní kolekci představuje veřejnosti prostřednictvím nového katalogu Komenský ve sběratelství: katalog vybraných komenián ze sbírky Muzea Komenského v Přerově (filatelie, filokartie, filumenie, drobné tisky).

Jedná se o vůbec první publikaci, které podává systematický přehled o poštovních známkách, příležitostných tiscích, pohlednicích, zápalkových nálepkách a reklamních materiálech s podobiznou Komenského. Přerovské muzeum ji vydalo u příležitosti dvou výročí Jana Amose Komenského připomínaných v letech 2020–2022.

V prvním oddílu jsou představeny poštovní známky odkazující na Komenského, kterých za téměř jedno století vyšlo v Československu, České republice a dalších osmi zemích Evropy dvacet čtyři druhů. Prezentovány jsou také obálky prvního dne (FDC) a příležitostná razítka. Kromě toho se podařilo získat některé zkusmé tisky nerealizovaných návrhů známek (Alois Mudruňka, Jaroslav Rijáček, M. Matouš), dále množství tzv. cinderella stamps, tedy cenin, kolků, zálepek apod.

Nejpočetněji jsou v katalogu zastoupeny pohlednice, ať už s reprodukcemi portrétů Komenského, s oblíbenými obrazy historických výjevů nebo s žánrovými kolážemi. Čtenáři v katalogu najdou i topografické pohlednice z míst spojených se životem Komenského nebo s fotografiemi jeho pomníků.

Do katalogu byly zahrnuty také zápalkové nálepky a pamětní aršíky s jejich reprodukcemi. Komenský se objevil na tzv. Matičných zápalkách a dočkal se i nálepek s nápisem Zápalky Komenského. Závěr publikace je věnován dalším drobným tiskům, které jsou předmětem sběratelského zájmu. Za všechny jmenujme rozvrhy hodin, reklamní pohádky (obrázkové lístečky s krátkým příběhem), papírové záložky nebo školní sešity.

   

Knihu můžete zakoupit na pokladně Muzea Komenského v Přerově (Přerov, Horní nám. 1)

V popřípadě zájmu lze zaslat poštou, ale pouze na dobírku:
kalabova@prerovmuzeum.cz, tel. 581 219 380

Cena: 180 Kč

Další informace: Mgr. Helena Kovářová, kovarova@prerovmuzeum.cz, tel. 581 250 544