Čtení z Komenského díla napříč světadíly

Pojďme si připomenout Komenského společně i v současné složité situaci. V den, kdy uplyne 350 let od jeho smrti, proběhne 24 hodinový maraton čtení z jeho díla, který je možné sledovat na youtube kanále Comenius online. Originální akci zahájí v sobotu 14. listopadu 2020 o půlnoci pracovníci Akademie věd v Praze úryvkem z Panegersie neboli Všeobecného probuzení, v němž se Komenský obrací na občany celého světa. Poté se ve čtení ukázek z různých děl Komenského budou po 15 minutách střídat další čtenáři z celkem pěti kontinentů až do půlnoci v neděli 15. listopadu.

Do této akce je zapojeno i Muzeum Komenského v Přerově, stejně jako další instituce a milovníci Komenského z Uherského Brodu, Praha, Brna, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Suchdolu nad Odrou a dalších míst. Svou účastí vyjádří úctu ke Komenskému také čtenáři ze Slovenska, Německa, Polska, Nizozemí, Maďarska, Francie, Rakouska, Velké Británie, Mallorky, Itálie, Rumunska, Spojených států, Kanady, Japonska, Kolumbie, Brazílie, Litvy, Ruska, Izraele a Austrálie. Komenského dílo zazní v celkem 17 jazycích. Citovat se bude ze známých filozofických a didaktických děl, jako jsou Labyrint světa a ráj srdce, Didactica Magna, Informatorium školy mateřské, z učebnice Orbis sensualium pictus nebo z všenápravných děl Via Lucis a Obecná porada o nápravě věcí lidských.

Další informace najdete na webu Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku: CELÝ SVĚT ČTE KOMENSKÉHO: SOBOTNÍ PŮLNOCÍ ZAČÍNÁ CELODENNÍ MARATON, DO KTERÉHO SE ZAPOJÍ PĚT KONTINENTŮ