Archeologické léto 2023

Vydejte se s archeology do terénu za archeologií!

Vydejte se s námi do terénu za archeologií! Také v letošním roce se Muzeum Komenského v Přerově zapojí do celorepublikové akce Archeologické léto, kterou pořádájí Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s více než pěti desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť. 
Na Přerovsku se všichni milovníci archeologie a historie mohou během letních měsíců těšit na exkurze vedené terénním archeologem Zdeňkem Schenkem. Ten je seznámí se všemi zajímavostmi, které se vztahují ke třem významným archeologickým lokalitám:

  • paleolitická lokalita Předmostí s Památníkem lovců mamutů
  • hrad Helfštýn
  • Švédské šance u Přerova

Zatímco na první dvě lokality zveme veřejnost pravidelně, novinkou v tomto roce bude návštěva tzv. Švédských šancí u Přerova, kde si všichni zájemci mohou vyslechnout dosavadní poznatky o nejstarším archeologicky doloženém osídlení tohoto kopce, které sahá až do starší doby kamenné. Hlavním tématem komentované prohlídky však bude předsunutá čtvercová reduta, která byla součástí vnější obranné linie vojenského tábora švédského vojska vedeného legendárním generálem Lennartem Torstenssonem v létě 1643. 

V rámci akce bude ve spolupráci s Klubem vojenské historie Přerov, z.s. provedena prohlídka objektu pozorovatelny civilní obrany, který byl v 50. letech 20. století založen přímo do terénních pozůstatků reduty. V plánu je zároveň slavnostní odhalení pamětního kamene připomínajícího události třicetileté války spojené s vybudováním rozsáhlého polního opevnění na katastrálním území dnešních obcí Dobrčice, Horní Moštěnice a Přestavlky. Dne 1. září 2023 totiž uplyne přesně 380 let ode dne, kdy Švédové svůj polní tábor opustili. 

Tato komentovaná prohlídka pořádaná v rámci Archeologického léta je zároveň součástí doprovodného programu výstavy Švédové na Přerovsku. Třicetiletá válka na Hané ve světle archeologických a historických pramenů, kterou můžete v prostorách přerovského zámku navštívit od 30. 6. do 30. 10. 2023.

Pokud máte o některou z komentovaných prohlídek zájem, stačí si jen rezervovat ten správný termín na internetové stránce akce Archeologické léto: 
https://www.archeologickeleto.cz/akce/ 

 Termíny komentovaných prohlídek:

PÁMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ A LOKALITA PŘEDMOSTÍ
29. 7. 2023 – 10:00
26. 8. 2023 – 10:00

HRAD HELFŠTÝN
22. 7. 2023 – 10:00
12. 8. 2023 – 10:00 

ŠVÉDSKÉ ŠANCE
2. 9. 2023 – 10:00