Ze života hmyzu

MŠ, I. stupeň ZŠ

60–90 min.

Děti a žáci se ponoří do pestrého světa hmyzu, zjistí stavbu těla a nejznámější zastupitele hmyzu. S pomocí mikroskopu a lupy budou bádat, pozorovat a především poznávat rozmanitou entomologickou sbírku našeho muzea.