Zázraky neživé přírody

I. stupeň ZŠ

60–90 min.

Žákům prvního stupně ZŠ představíme základní prvky neživé přírody skrze názorné ukázky a pokusy, na kterých se budou sami aktivně podílet. Zároveň si procvičí svoji trpělivost a smyslové vnímání.