Poklady z hlubin Země

II. st. ZŠ, SŠ

60–90 min.

Žáci a studenti se seznámí se základním členěním hornin a minerálů, jejich vlastnostmi a možnostmi praktického využití. Na vlastní kůži poznají, že není kámen jako kámen,  a proto je dobré mít alespoň základní znalosti tohoto oboru.