Jak se žilo na Hané

MŠ, I. stupeň ZŠ

75 min.

Program je určen především pro žáky MŠ a mladší školáky. Žáci poznají život na „dědině“ před sto lety a seznámí se s hanáckými tradicemi a zvyky. Uslyší hanácké nářečí i lidové písničky a vyzkoušejí si některé části kroje. Program připomíná důležité lidské činnosti na venkově pro každé roční období a zároveň žáky seznamuje s historií Hané. 

Svým obsahem program podporuje a rozšiřuje výuku prvouky a vlastivědy. Děti si připomenou cyklus ročních období a s nimi spojené lidské činnosti, tradice a zvyky. Zároveň se seznámí s kulturním bohatstvím Hané.

K programu lze přiobjednat výtvarnou dílnu v podobě malování na textil (Celková délka programu pak činí 120 minut, cena 70 Kč/žák). Nutno objednat alespoň 14 dní předem!