Jídlo: hravě zdravě

Návrat úspěšného tématu - zařazeno do stálé nabídky

MŠ, ZŠ

60 min.

Stravování nejen dětí je dnes velkým tématem. Vědí vaši žáci, kolik čeho by měli sníst a proč? Kterým lákadlům je naopak dobré se vyhnout? Je důležité číst složení na obalech a zajímat se o kvalitu potravin?

Obnovujeme úspěšný edukační program o zdravém stravování – chceme podpořit prevenci a šířit osvětu o zdravém životním stylu. S pomocí zábavných aktivit a nevšedních úkolů ukážeme dětem, že správné stravování nemusí být věda, ale i zábava.

 Na vyžádání připravíme program i pro starší žáky či studenty a doplníme jej o diskuzi o aktuálních tématech týkajících se stravování. Celková délka 90 minut.