19. 4. 2023

Tvořivé středy v muzeum - Den Země

Srdečně Vás zveme na další tvořivé odpoledne z pravidelného cyklu 
TVOŘIVÉ STŘEDY V MUZEU, tentokrát na téma Den Země - kamínkoví broučci.

Ve středu 19. dubna 2023, v rámci přerovských oslav Dne Země, proběhne výtvarná dílna pro malé i velké. Od 15.00 do 17.00 hodin se můžete ve Vševědárně přerovského zámku těšit na výrobu kamínkových broučků s nožičkami z drátků. Tentokrát bude mít tvořivé setkání navíc osvětový charakter. Návštěvníci se dozvědí, proč je hmyz pro přírodu důležitý, a jak můžeme mi lidé pomoci s jeho ochranou v naší zahradě. 

Všechen materiál bude připraven na místě. Vstupné 20 Kč za tvořící osobu

Zájemce prosíme, aby přišli nejpozději v 16:30, aby stihli své výtvory v klidu dokončit. 
Těšíme se na vás!
  

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ:
V rámci akcí "Tvořivé středy v muzeu" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.